MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Digitale klasserom skal testes ut (4.4.01)

ramberg.jpg
PÅ NETT: I god tid før sommerferien regner leder for prosjektet IKT og data, Kirsti Rye Ramberg, at seks håndplukkede fagmiljøer er i gang med å teste ut NTNUs nye felles digitale plattform, Learning Management System.

Arbeidet med å tilrette et felles system for nettbasert læring ved NTNU er i rute. I løpet av våren vil seks ulike fagmiljøer prøve undervisning i det "digitale klasserommet", skriver Universitetsavisa.

Interessen blant NTNUs ulike fakulteter og institutter har vært stor.

– Hele 18 fagmiljøer har meldt seg interessert i å delta i et pilotprosjekt hvor sentrale aspekter ved nettbasert læring vil bli testet ut. Selve undervisningen vil foregå i høstsemesteret, opplyser leder for prosjektet "IKT og læring" ved NTNU, Kirsti Rye Ramberg. Dermed fikk hun et aldri så lite luksusproblem ettersom bare seks forskjellige studier skal ta del i utprøvingen av systemet. Naturligvis er det ikke tilfeldig hvilke fagmiljøer som slapp gjennom det fiberoptiske nåløyet.

Pilotfag fra ulike miljøer
– Mange kriterier ligger til grunn, men fellesnevneren har vært å trekke inn fag fra ulike fakulteter – både fra Gløshaugen og Dragvoll. De ulike fagenes evne til å kunne påvirke sine miljøer, bli rollemodeller, har vært en en annen forutsetning, forklarer prosjektleder Rye Ramberg. Blant de prioriterte fagene er for eksempel teknologi-ledelse for fjerdeårs sivilingeniørstudenter, et tverrfaglig Afrika-studium og et kurs for vordende leger. Hun poengterer at det rundt hvert av pilotfagene er bygd opp egne ressursgrupper som omfatter så vel faglærere som representanter fra IT-seksjonene, samt "NTNU videre". Dette for å teste ut flest mulig sider ved nettbasert læring.

SMS-foreleser
Ønsket om et felles datasystem for hele NTNU er en grunn for innføringen av Learning Management System. Det digitale klasserommet vil bli tilgjengelig fra, og sannsynligvis delvis integrert med, intranettet (Innsida). Dette mener prosjektgruppa vil forenkle kommunika-sjonen mellom foreleser og student vesentlig. Og fulle datasaler blir sannsynligvis ingen unnskyldning for ikke å ha fått med seg viktig informasjon.

– Telenor ønsker et samarbeid for å prøve ut mobiltelefoner i læringsøyemed. I utlandet er det stor interesse for wap-basert læring, informerer Kirsti Rye Ramberg. Hun tror imidlertid at en integrert SMS-tjeneste i første omgang hovedsakelig vil bli brukt til å sende kortfattet informasjon til studentene. – Forelesninger via wap ligger nok litt fram i tid, vurderer hun

Ny lærerrolle
Prosjektlederen presiserer at foreleseren ikke blir overflødig i de digitale klasserommene.

- Læreren blir viktigere enn noensinne. Vedkommende må tenke gjennom og tilrettelegge undervisningen på en ny måte. Hun viser til at LMS skal være et medium for kommunikasjon, både mellom student og foreleser, samt innbyrdes blant studentene. Noe som fordrer at foreleseren er klar over at kontakten skal gå begge veier. Verdt å merke seg er at nettbasert læring ikke medfører at auditoriene blir stående tomme.

– Campusundervisningen vil fortsatt være basis. Nettbasert læring er ment som et supplement, presiserer Kirsti Rye Ramberg.

E-post om IKT?
For de som ikke er klar over det, er det opprettet en e-postliste for NTNU-forum for IKT og læring: Målet med denne e-postlista er å skape et kontaktnett ved NTNU og relaterte miljø hvor det diskuteres ulike tema innanfor IKT og læring, og der en effektivt får distribuert relevant informasjon til en større interessegruppe. Du finner lenke til nettstedet under.

Tekst og foto: Trond Oldertrøen


Her finner du e-postlista for NTNU-forumet for IKT og læring.