MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Elektronisk val vert vurdert (6.4.01)

Ordninga med direkte val vert nytta denne hausten også. Dette vedtok Kollegiet torsdag. Dersom det er praktisk mogleg vil ein søke å avvikle valet via e-post.

Ved førre val på rektorat og kollegium i 1998 prøvde ein for første gong ut ei ordning med direkte val på dei aktuelle kandidatane. Ein gjekk med andre ord bort frå systemet med indirekte val, kor ein stemmer på ei forsamling som peiker ut kandidatar til dei respektive styringsorgana. Kollegiet vedtok i går (torsdag) at denne ordninga skal gjelde også i år.

Valet i 1998 var eit postval. Dette medførte vesentlege utgifter til porto. Kollegiet vedtok derfor å be administrasjonen om å legge tilhøva til rette for at valet kan gjerast elektronisk. Med e-post og intranett bør det vera mogleg å gjennomføra valet med eit minimum av papirbruk, meinte kollegiemedlemmene.

Men alle ved universitetet har ikkje eigen e-postadresse. I dag gjeld dette ikring 3.000 studentar og 500 tilsette. Desse skal få moglegheit til å stemme på "gammelmåten"

Valkomité
I tillegg til valstyret vil det bli etablert ein eigen valkomité som har til oppgåve å skapa engasjement omkring valet. Komiteen skal gjera kva den kan for å få fleire kandidatar på banen, til rektorat så vel som kollegium.

Leiar for valkomiteen blir dekanus ved Det medisinske fakultet, Gunnar Bovim.

Av Tore Oksholen