MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Samarbeid mellom NTNU, Telenor, Compaq og Ericsson (10.4.01)

NTNU, Telenor, Compaq og Ericsson har inngått en avtale om faglig samarbeid og forskning innen avanserte teletjenester. Sammen skal de fire partnerne etablere et "virtuelt ekspertsenter".

Hensikten med avtalen er å styrke og videreutvikle samarbeidet mellom partene – til gjensidig faglig og forretningsmessig nytte. Telenor og Institutt for telematikk ved NTNU har i flere år samarbeidet om forskning og undervisning, og den nylig inngåtte avtalen innebærer at også ledende produsenter innen telekommunikasjon slutter seg til samarbeidet.

Virtuelt ekspertsenter
Den nye avtalen gjelder et program for avanserte teletjenester som har fått navnet PATS - Program for Advanced Telecom Services. Visjonen er å skape et virtuelt ekspertsenter for avanserte, mangeartede tjenester og rask tjenesteutvikling. Avtalen beskriver samarbeidsmønstre, forpliktelser og forventede resultater for partene.

De fire partnerne ser en rekke gevinster ved samarbeidet. Blant annet vil resultatene kunne gi konkurransefordeler i markedet. De vil også gi tidlig erfaring med ulike tjenesteplattformer og tjenester som kan fungere sammen i flere forskjellige nett. Ikke minst vil programmet bidra til gjensidig forståelse av problemer og løsninger hos partene. I tillegg vil programmet gi bedre standarder og styrket rekruttering gjennom bedre undervisning der både industri og teleoperatør deltar. For NTNU betyr bl.a. avtalen økt deltagelse fra industrien i veiledning av diplom- og doktorkandidater.

Nye laboratorier
Undervisningen vil i hovedsak skje ved NTNU – gjennom student- og doktorgradsprogram. Men også bedriftene vil internt forestå ulike typer opplæring og engasjement hos partene.

Laboratorier med førsteklasses teknologi og annen nødvendig infrastruktur skal etableres. Fortrinnsvis vil disse bli etablert ved NTNU og Telenors felles høykapasitetsnett i Trondheim, men med kobling mot partenes egne laboratorier i inn og utland. Programmet vil også omfatte forelesninger, seminarer og faglige drøftinger forut for kommersiell utvikling, samt større forskningsprosjekter.

Kontaktperson ved NTNU er Rolv Bræk, Institutt for telematikk. Tlf 73592670, e-post: rolv.braek@item.ntnu.no