MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

MIT vil gi bort arvesølvet - gratis! (23.4.01)

MIT-logo.jpg

Alt undervisningsmateriell fra MIT blir snart gratis tilgjengelig på nettet. Dette vrir konkurransen over på merkevarebygging, hevdes det på NTNU.

På tross av de siste årenes informasjonsrevolusjon mener likevel mange at kunnskap i større og større grad blir privatisert og lukket. Velrennomerte MIT (Massachusetts Institute of Technology) i USA ønsker å gjøre noe med dette.

Gjennom prosjektet "OpenCourseWare" vil det teknologiske universitetet åpne sine kunnskapsbaser mot verden. Dette skal skje ved at alle som underviser ved universitetet forplikter seg til å publisere alt av undervisningsmateriell på nettet. Det vil si lysark, forelesningsnotater, gruppeøvingsopplegg, litteraturlister osv.

Vil hjelpe fattige land
MIT krever ikke noen opphavsrettigheter til materiellet. Det slåes kategorisk fast at hvem som helst kan laste ned materiellet, endre det og tilpasse det til egne behov. MIT oppgir flere grunner til at de går til dette uvanlige skrittet. Ingen av grunnene er egen vinning, annet enn den ære og goodwill som måtte tilflyte universitetet. Motivasjonen er først og fremst visjonær. MIT ønsker å vise vei i en ny utvikling der kunnskapen er fri og åpen for alle.

Ved å opprette en slik felles kunnskapsbase vil MIT gjøre det lettere å utveksle ideer og finne på nyvinninger globalt. MIT ønsker videre å høyne det generelle utdanningsnivået blant verdens befolkning. Spesielt nevnes utviklingslandene, der utdanning ofte er det som skal til for at de skal komme seg ut av fattigdommen. MIT ønsker å vise vei. De håper derfor at andre utdanningsinstitusjoner kommer etter, slik at visjonen kan bli realisert i full skala.

"MIT OpenCourseWare er en dristig manøver som vi håper vil endre måten nettet blir brukt i høyere utdanning", sier MIT-president Charles M. Vest i en pressemelding.

MIT regner med å bruke mellom 68 og 90 millioner kroner på dette prosjektet hvert år de neste 10 årene, opplyser Patti Richards ved MIT til Universitetsavisa. Det vil si en total pengebruk på opp mot 900 millioner kroner. Totalt skal det legges ut materiell fra over 2.000 kursopplegg. Mesteparten av arbeidet vil gå med til å lage ulike støttesystemer for nettpublisering, slik at publiseringsjobben blir lettest mulig for undervisningspersonalet. Første fase av prosjektet vil imidlertid vare i to år, og har som mål å få publisert materiell fra 500 kurs.

Vrir konkurransen over på merkevarebygging
Flere faglærere ved NTNU legger i dag ut mye av sitt undervisningsmateriell på nettet. Men dette skjer på frivillig basis og ikke som ledd i en overordnet strategi. Undervisningsmateriellet blir heller ikke kvalitetssikret av andre enn de som legger ut informasjonen.

I løpet av 2001 skal det innføres en ny infrastruktur for nettbasert læring ved NTNU. Slike system kalles "Learning management systems" (LMS). Etter planen skal de første pilotbrukerne av dette systemet være i gang allerede til høsten. Men heller ikke i forbindelse med dette prosjektet er det planer om noe sentralt vedtak som forplikter faglærere til å legge ut undervisningsmateriell.

Prosjektleder Kirsti Rye Ramberg i NTNUs LMS-prosjekt er positivt overrasket over den nye åpenhetslinja til MIT. Hun påpeker imidlertid at det amerikanske universitet sitt strategiske valg ikke vil fjerne konkurransen mellom utdanningsinstitusjonene. MIT bidrar bare til å vri konkurransen over på merkevarebygging og innhold. Dette blir en utfordring for NTNU hvis vi ønsker å hevde oss på det internasjonale, engelskspråklige undervisningsmarkedet, hevder Ramberg.

Av Even Gran


Her finner du nettsidene til det anerkjente amerikanske universitetet.