MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

UBiT vurderer å nedbemanne (25.4.01)

Universitetsbiblioteket må spare penger og vurderer nedbemanning av staben. Bibliotekdirektør Ingar Lomheim forsikrer at ingen fast ansatte skal miste jobben.

Det er styret for biblioteket som har pålagt Lomheim å utarbeide en plan for nedbemanning, skriver Universitetsavisa som utgies i morgen (26. april). Styret ønsker å vite om det er mulig å kutte 34 årsverk i løpet av en fireårsperiode. Dette tilsvarer cirka 20 prosent av dagens 168 fast ansatte.

Bakgrunnen for pålegget er bekymring for en utvikling der lønnsutgiftene tar en stadig større del av bibliotekets budsjett. I 2001 utgjør lønna 53 prosent av det totale budsjettet. Når det samtidig har vært en kraftig prisstigning på litteratur, så har dette ført til at det må spares på kjøp av bøker og tidsskrifter. Nå er Lomheim pålagt å utrede konsekvenser for bibliotekdriften hvis 34 årsverk kuttes.

Skal ikke si opp
Lomheim tar sikte på å lage en plan for nedbemanning ved naturlig avgang. Det innebærer i praksis at de som går av med pensjon eller slutter av andre årsaker, ikke nødvendigvis blir erstattet. I dag har Universitetsbiblioteket i Trondheim (UBiT) 21 medarbeidere som er 60 år eller eldre. Det er tidligere bestemt av bibliotekdirektøren at 13 av de 21 stillingene innen 2010 ikke skal bli erstattet.

– Ord som nedbemanning oppfattes negativt og det er nok noen som frykter for hva som vil skje med de arbeidsoppgavene som de utfører i dag, sier Lomheim. Han forsikrer at ingen av de faste ansatte skal bli oppsagt. Heller ikke de som er midlertidig tilsatt, blir rammet spesielt. De aller fleste av disse er allerede vikarer for fast ansatte.

Færre studentvakter
For brukerne av biblioteket er det allerede merkbare endringer. Bibliotekene på Dragvoll og Lade er nå stengt på lørdagene store deler av semesteret, og de fleste av biliotekene har redusert åpningstid på kveldene.

I tillegg til de fast ansatte har biblioteket tre sivilarbeidere og 36 studentvakter. I fjor vår var det til sammenligning 51 studentvakter og ti sivilarbeidere.

Ved siden av å utarbeide en bemanningsplan, skal samtlige seksjonssjefer vurdere sine områder med sikte på innsparinger:

Følgende tiltak er aktuelle:

 • Redusert skrankebemanning for utlån.
 • Færre bibliotek, nedlegging av Lade når psykologi flytter til Dragvoll.
 • Avslutte inntak av trykte tidsskrifter når elektronisk utgave foreligger.
 • Redusere heftemottak, tidsskrift.
 • Fortsatt reduserte åpningstider.
 • Redusert innlån.

  UBiT-styret vil ta stilling til bemanningsplanen på et møte 11. juni.

  Av Tore Hugubakken

 •