MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Høringsfristen ebber ut (30.4.01)

getfile.gif

Nå blinker blålyset for de som har lyst å mene noe om den framtidige fakultets- og instituttstrukturen ved NTNU.

Fristen går ut 1. mai, og i skrivende stund (30.april) har tre av 11 fakulteter avgitt sine meninger; Fakultet for geofag og petroleumsteknologi, Det historiske-filosofiske fakultet, og Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk. Dessuten har Program for Lærerutdanning levert sin høringsuttalelse.

Les uttalelsene her:
http://www.ntnu.no/info/fakultetsstrukturen/
Alle nye høringsuttalelser vil bli lagt ut i sin helhet på denne adressen etterhvert som de kommer inn.

Smakebiter fra høringsinnspillene
Fakultet for geofag og petroleumsteknologi tilrår at den videre behandlingen utsettes til slutten av neste valgperiode. Dette begrunner de blant annet med at diskusjonen omkring ny struktur har vart altfor kort og at et så omfattende vedtak ikke bør gjøres i samme valgperiode som forslagene blir fremmet.

Det historiske-filosofiske fakultet mener at det er grunnlag for å redusere antall fakultet. De foreslår videre å legge Program for lærerutdanning til HF-fakultetet i stedet for til SVT-fakultetet, som det har blitt foreslått i modellene.

Ved Fakultet for fysikk, informastikk og matematikk spriker meningene så mye at man har valgt å legge ved de tre instituttenes synspunkter. Hovedstandpunktene oppsummeres slik: Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap (IDI) vil ha et eget fakultet som skal samle IKT-spesialistene. Institutt for fysikk vil inngå i et naturvitenskapelig fakultet, fortrinnsvis sammen med Institutt for matematiske fag. De foreslår at IDI slår seg sammen med Fakultet for elektroteknikk og telekommunikasjon (ET). Et alternativ for dem er bevaring av fakultetene slik det er i dag. Dette forslaget er førsteønske hos Institutt for matematiske fag. De vil også ha status quo for sitt fakultet med de tre instituttene. Som et alternativ kan de se for seg en sammenslåing av FIM-fakultetet og ET-fakultetet.

Program for lærerutdanning (PLU) mener at eventuelle endringer i dagens fakultetsstruktur ikke bør skje i inneværende valgperiode, med mindre det framkommer ønske om endringer fra fakultetene selv.

Flere kan mene
Ved siden av fakultene og PLU, er Studenttinget NTNU, Vitenskapsmuseet, Gradsutvalgene for sivilingeniør- og cand.scient.-studiene, Tjenestemannsorganisasjonene og Doktorgradskandidatenes interesseorganisasjon ved NTNU (DION) også formelle høringsparter. På grunnlag av innspillene fra disse, og fra fakultetene, vil saken bli framlagt for styringsgruppen 14. mai. Saken vil deretter bli videre utredet og sendt høringsinstansene senest 1. juni slik at de kan gi sine formelle uttalelser ved utgangen av juni. Saken vil så bli endelig behandlet i Kollegiets møte 29. august.

Av Tore Hugubakken