MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Forskerskolen - en ny vei til doktorgraden (9.5.01)

getfile.jpg
Student i 4. årskurs på datateknikk, Arne Marius Hallum, har bestemt seg for å søke på Forskerskolen. - Modningsprosessen du får på oppgaven din er det mest positive med nyordningen, mener Hallum. Han tror oppfølgingen under studiet blir bedre. Det han ikke liker fullt så bra at han må bestemme seg litt for tidlig. - Det ville vært bedre å ta bestemmelsen etter at høstsemesteret er over og du har høstet erfaring med forskningsfeltet, sier han. Vedlikeholdsvennlig programvare er fagområdet Hallum vil forske på.

Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap ved FIM-fakultetet lanserer nå Forskerskolen; et pilotprosjekt for en integrert siv.ing- og doktorgradsutdanning. Tiden fram til avsluttet doktorgrad kan med det nye opplegget bli et år kortere.

Etter initiativ fra Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap, ønsker FIM-fakultetet nå å sette i gang et prøveprosjekt som kan forbedre og effektivisere forskerutdanningen. Forsøksordningen forutsetter Kollegiets godkjennelse.

I det nye opplegget tas kandidatene opp til doktorgradsutdanning etter 4. årskurs i siv.ing-studiet. Siste året i den femårige siv.ing-utdanningen blir med dette en kombinasjon av ingeniør- og doktorgradsutdanning. Femteåret i siv.ing-utdanningen tas som 50% deltidsstudium over 2 år. Som forskerstudent får kandidaten 50% stipendiatstilling de samme årene, og bruker tiden til å ta fag i doktorgradsstudiet og utføre pliktarbeid. Hele fagdelen av doktorgraden kan dermed gjøres ferdig ved utgangen av 6. studieår i dette kombinasjonsløpet. Prosjekt- og hovedoppgave i 5. årskurs tilpasses det etterfølgende doktorgradsarbeidet, slik at kandidaten dermed får lengre modningstid på avhandlingsdelen i doktorgraden. Avhandlingsdelen og supplerende utdanning utføres i løpet av to ("turboversjonen"), eller tre år. Hardt arbeidende studenter kan derved spare ett år i forhold til dagens opplegg, uten at de mister den nødvendige modningstiden på fire år.

Foreløpig er det bare sivilingeniørstudiet i datateknikk som får dette tilbudet. Søknadsfristen til de ti plassene som er satt av, er 15. mai. Studiestart er til høsten.

Styret ved FIM-fakultetet mener denne forskerutdanningen vil bli bedre enn den gamle, og har derfor gått inn for nyskapingen. De har også lagt vekt på at det blir mulig å bli ferdig med doktorgraden ett år tidligere enn ved dagens studieløp. Ved "klassevis" opptak til doktorgradsstudiet blir det også bedre sosialt miljø under studiene. FIM-fakultetet håper at det nye opplegget vil føre til bedre rekruttering til forskerutdanningen.

Utdanningsminister Trond Giske har sagt at han synes dette er et interessant tiltak og venter spent på høre om erfaringene som høstes.

Du kan lese mer om Forskerskolen på FIM-fakultetets nettsider:
http://www.idi.ntnu.no/undervisning/forskerskolen.php

Tekst og foto: Arne Asphjell