MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Ni av ti studenter trives (10.5.01)

Nærmere 95 prosent av alle studenter synes det er trivelig å studere ved NTNU og nesten 80 prosent finner tilværelsen "faglig inspirerende". Faglig kvalitet på studietilbudet var avgjørende for at de valgte NTNU.

Resultatene framkommer i en stor spørreundersøkelse der nesten 5.000 NTNU-studenter har deltatt. Samlet sett får utdanningsinstitusjonen meget gode karakterer av sine egne studenter, skriver Universitetsavisa som utgies i dag.

Blir godt mottatt
En viktig grunn til trivselen er antagelig et godt sosialt tilbud. 85 prosent av de spurte sier seg helt eller litt enig i at "studentsosiale tilbud er topp". Undersøkelsen viser også at de fleste var fornøyd med mottakelsen de fikk da de begynte ved universitetet. Blant førsteårsstudentene er det noe over 80 prosent som er enige i at de fikk en god mottakelse. Men glansen falmer noe underveis i studiet. Sju av ti i yngste aldersgruppe er helt enig i at det er trivelig, mens fem av ti i eldste gruppe deler denne oppfatningen. Til gjengjeld viser tendensen i svarene at jo lenger man studerer ved NTNU, jo mer inspirerende er oppholdet rent faglig.

Faglig studietilbud avgjørende
Studentene ble også spurt om hva som var grunnen til at de søkte NTNU. Over 80 prosent oppgir at det faglige studietilbudet gjorde utslaget.

Flere spørsmål gjaldt studie-kvalitet og -effektivitet. Her kommer det tydelig fram at noen jobber hardere enn andre. Knapt halvparten av studentene (45,6 prosent) oppgir at de i gjennomsnitt jobber 30 timer eller mer per uke med studiene. 47 prosent jobber 11 – 30 timer, mens den siste gruppa på 7,4 prosent jobber under 10 timer.

Seks av ti studenter vender tommelen ned for tradisjonell skriftlig eksamen som eksamensform. Motstanden er største blant de eldste studentene. I stedet ønsker de å bli evaluert ved å løse oppgaver gjennom semesteret, med påfølgende muntlig eksamen.

Grundig evaluering
Resultatene er basert på svar som til sammen 4.827 studenter har gitt i et skjema med

27 spørsmål. Det har ikke vært noen styring av hvem som kunne sende inn svar. Derfor er svargruppen noe skjev i forhold til den reelle fordelingen av studenter. Det er flere unge, enn eldre studenter og flere studenter på siv.ing.- og reafag enn HF- og SV-studenter, som har svart. Men det formidable antallet som har deltatt (29 prosent av alle NTNU-studenter), gjør likevel at alle grupper er godt representert.

Undersøkelsen er en del av en "institusjonsevaluering" som gjennomføres etter pålegg fra Kirke-, undervisnings- og forskningsdepartementet (KUF). Departementet ønsker en grundig vurdering av virksomheten ved alle de norske universitetene. Ved NTNU gjennomføres nå flere spørreundersøkelser. Senere skal også en ekstern evalueringsgruppe gjennomgå universitetet.


Her finner du bakgrunsstoff om spørreundersøkelsen.