MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Begynn forberedelsene til "Åpen dag" (20.5.01)

UKA og Studieavdelinga inviterer fagmiljøene ved NTNU til å delta på "Åpen dag" søndag 14. og mandag 15. oktober.

Søndag 14.oktober vil det som vanlig bli familiedag med forskjellige arrangement/presentasjoner spredt på de ulike campuser. Den påfølgende mandag vil tiendeklasser fra ungdomsskolen og førsteklasser fra videregående skole bli invitert til å delta. Hvis ønskelig kan man bruke de samme presentasjonene begge dagene. Ifølge Studieavdelinga er årets målgruppe "spisset" og mer homogen enn tidligere, for at man lettere skal treffe med målrettet informasjon. I tillegg er det denne gruppen som skal gjøre viktige studieretningsvalg i videregående skole, som igjen har konsekvenser for senere valg av studier.

PREMISSER
Følgende premisser vil bli lagt til grunn ved planleggingen av årets arrangement:

 • Frivillig deltagelse fra fagmiljøene.
 • Antatt øvre grense for mottak av elever mandag 15. oktober ca. 1.000 - 1.400 personer.
 • Elevene vil bli delt inn i grupper og guidet gjennom hele programmet, slik at det vil bli mindre "løsdrift" enn tidligere (det vil bli satt av tid for deltagelse i vrimleområder).
 • Presentasjonene fra Dragvollmiljøene flyttes ned til Gløshaugen mandag for å gi et mer helhetlig bilde og for å spare ressurser til logistikk.
 • Antatt tidsramme for hele mandagen er 09.00 – 16.00 + eventuell UKA-forestilling på ettermiddags- /kveldstid (det arbeides med dette fra UKA sin side).
 • Frist for å melde på grovskisse til prosjekter er fredag 8. juni (Studieavdelinga må vite ca. omfang, innhold, rombehov/forslag på ønskede lokaliteter, antatt gruppestørrelse og tidsintervaller på gruppene).
 • Det vil bli sendt ut forhåndsinvitasjon til videregående skoler på bakgrunn av påmeldte presentasjoner.
 • Frist for å revidere/gi eksakt beskrivelse av innholdet er 20. august.
 • Rett etter 20 august må programmene trykkes og eksakt invitasjon med påmeldingsskjema sendes ut til vgs.

  MÅ HA KONTAKTPERSONER
  Studieavdelinga ber om at det blir oppnevnt en kontaktperson ved hvert fakultet, hvis dette ikke allerede er gjort, som har ansvaret for planlegging og gjennomføring. Disse må ta kontakt med Stein Mjøen, ved Seksjon for rekruttering og studier, så snart som mulig.

  Presentasjonene meldes på fakultetsvis via e-post til Stein Mjøen (stein.mjoen@adm.ntnu.no). Spørsmål kan besvares på telefon 95229.

 •