MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Vil ha studentboliger på Rosenborg (29.5.01)

rosenborgsalg%20.jpg
Her vil leder i Velferdstinget, Roger Færestrand Beite, at det skal bygges studentboliger i regi av Studentsamskipnaden.

Velferdstinget har ikke gitt opp håpet om at det skal bli bygd studentboliger på NTNU-tomta på Rosenborg. Nå ber studentene departementet om å stanse salget til en privat utbygger.

I forrige uke var studentrepresentanter fra NTNU i Oslo for å legge fram sine synspunkter for Kirke- undervisnings- og forskningsdepartementet (KUF) og hos KUF-komiteen på Stortinget. Håpet er at de skal omgjøre Kollegiets salgsvedtak. Tidligere i denne måneden aksepterte NTNU tilbudet fra Heimdal Gruppen og Veidekke på 65 millioner kroner for 13.000 kvadratmeter bygningsmasse og 28 mål tomt. Studentpolitikerne mener at området heller bør brukes til rimelige studentboliger.

- Unnviker studentansvar
– Vi har sterke innvendinger mot at NTNU selger denne tomta til en privat aktør, sier Roger Færestrand Beite, leder i Velferdstinget. Han argumenterer med at tomta på Rosenborg er et av de få gjenværende statlige eller kommunale områder i Trondheim som egner seg til bygging av studentboliger. Dekningsgraden for studentboliger i Trondheim er 13 prosent, noe som er godt under landsgjennomsnittet. Han viser til at flere studenter søker seg til Trondheim og at dette er en utvikling som både kommunen og utdanningsinstitusjonene håper skal vedvare. Problemet er at antall studentboliger ikke øker i samme hastighet.

Men er det ikke i seneste laget å reise en slik debatt? Vedtaket om salg er jo fattet?

- Det er bedre sent enn aldri. Salget må godkjennes av departementet. Der ligger det en mulighet.
Beite har tro på at studentene kan stanse salget i trettende time og har sammen med Studenttinget kontaktet det politiske miljøet i Oslo. Beites forslag er at Studentsamskipnaden får tilslag på 50 millioner og at KUF spytter i resten fra en budsjettpott som skal brukes til å finansiere nye studentboliger.

Samskipnaden er fortsatt med
Studentsamskpnaden la inn et bud på 50 millioner. Deres plan var å bygge 250 studentboliger. Bygg- og eiendoms-direktør Terje Bostad sier at de fortsatt er interessert i tomta hvis KUF går inn med restmillioner.

Stortinget har formelt sett i slike sammenhenger mulighet til å pålegge NTNU å selge til andre aktører. Stortingsrepresentant Arne Lyngstad (KrF) fra Nord-Trøndelag sitter i KUF-komiteen. Han mener at hvis Trondheim skal befeste sitt rykte som studentby, så må universitetet kunne tilby nok studentboliger.
- Hvis universitetsledelsen ønsker å gå i dialog med den politiske ledelsen, så ønsker jeg dem velkommen. Hvis ikke det skjer, mener jeg at statsråden på eget initiativ bør vurdere å ta opp saken.

Har ansvar
Lederen i Velferdstinget viser til Universitetsloven og Lov om Studentsamskibnader hvor det står at NTNU har et overordnet ansvar for å tenke strategisk på studentenes læringsmiljø. I begrepet "læringsmiljø" ligger også studentenes boligforhold. Beite mener at dette prinsippet er satt til side av NTNU i denne saken.

Tekst og foto: Tore Hugubakken