MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Universitetsdirektøren foreslår sju fakulteter (6.6.01)

Den endelige innstillingen om endringer i fakultetsstrukturen er nå sendt ut på høring. Universitetsdirektøren anbefaler blant annet at det opprettes egne fakultet for teknologi, naturvitenskap og IKT.

Innstillingen fra universitetsdirektøren er laget på basis av reaksjonene som kom inn på høringsnotatet som ble sendt ut i februar. Innstillingen er nå sendt til fakultetene og andre berørte parter med 30. juni som ny høringsfrist. Hele dokumentet er på 31 sider og kan hentes ned fra nettet. På denne nettsiden finner du også annet bakgrunnsstoff og debattinnlegg fra Universitetsavisa.

Tre alternativer
Det første høringsnotatet som ble sendt ut i februar inneholdt fem alternative organisasjonsmodeller. I den endelige innstillingen er antallet krympet til tre mulige modeller. En av disse er status quo, det vil si ingen endringer av dagens 11 NTNU-fakulteter. De andre alternativene er to ulike modeller, hver med sju fakulteter.

Anbefalt modell
Universitetsdirektøren går inn for den ene av de to sistnevnte modellene, som ser slik ut:

"Det teknologiske fakultet"

 • Fakultet for bygg og miljøteknikk
 • Fakultet for geofag og petreumsteknologi
 • Fakultet for maskinteknikk
 • Fakultet for marin teknikk
 • Institutt for elkraftteknikk

  "Fakultet for naturvitenskap"

 • Fakultet for kjemi og biologi
 • Institutt for matematikk
 • Institutt for fysikk
 • Institutt for naturhistorie ved VM

  "Fakultet for informasjons- og kommunikasjonsteknologi"

 • Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap
 • Institutt for fysikalsk elektronikk
 • Institutt for teknisk kybernetikk
 • Institutt for teleteknikk
 • Institutt for telematikk ved ET

  Fakultet for arkitektur, plan og billedkunst

  Det medisinske fakultet

  Det historisk-filosofiske fakultet + Institutt for arkeologi og kulturhistorie + Senter for middelalderstudier

  Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse + Program for lærerutdanning
  ____________________

  SVT+PLU blir størst
  Hvis man regner i antall produserte vekttall vil SVT+PLU-fakultetet bli det klart største (3494 vekttall), mens APB vil bli minst (309 vekttall). De tre helt nye fakultetskonstruksjonene (Teknologi, Naturvitenskap og IKT) vil bli omtrent jevnstore. Det understrekes at fakultetsnavnene som benyttes her er foreløpige betegnelser.

  I innstillingen foreslåes det at strukturen på nivå tre i organisasjonen (instituttene) også må gjennomgåes etter at endringen av fakultetene er vedtatt. Det foreslåes at ansvaret for denne gjennomgangen i hovedsak skal overlates til dekanene.

  Høringsfristen for innstillingen som nå er sendt ut er 30. juni. Etter planen skal saken taes opp til endelig behandling i Kollegiet 29. august.

 •