MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

- Studentfiendtlig studiefinansiering (8.6.01)

Forslagene i Stortingsmelding nr. 27 om å endre studiefinansieringen, får nå studentledere til å se rødt. "Studentfiendtlig politikk" og "gambling med studentenes økonomi", er dommen fra ledende tillitsvalgte.

Det er stor sjanse for at regjeringens foreslåtte modell vil få flertall i Stortinget når "Giske-meldinga" skal behandles tirsdag i neste uke (12.juni). I sin innstilling går nemlig Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen inn for modellen. Hvis denne blir vedtatt vil det innebære at all studiefinansiering blir utbetalt som lån først, og senere blir inntil 39 prosent omgjort til stipend. Men forutsetningen er vel og merke at du står på eksamen.

Krever komplisert regelverk
- For en uheldig student som stryker på en tyve vektalls eksamen medfører dette et betydelig økonomisk tap. Dette er studentfiendtlig politikk, sier leder Ivar Munch Clausen i Studenttinget ved NTNU.

Dette synet støttes fullt ut av Trond Larsen som er leder av Norsk studentunion (NSU) og Audun Fledsberg, leder i Studentenes landsforbund (StL). - Politikerne gambler med studentenes økonomi, uttaler de to i en pressemelding. De peker på at framdriften i studiene ofte påvirkes av forhold som studentene ikke har kontroll over. Det hjelper ikke at Trond Giske har lovet at konverteringsordningen skal ta høyde for faktorer som fødsel, sykdom, funksjonshemming, manglende oppfølging fra lærestedet, frivillighetsarbeid og studentdemokrati. Larsen og Fledsberg mener at dette vil kreve et stort og komplisert regelverk i Lånekassa, som blir vanskelig å forholde seg til.

Flere deltidsstudenter?
NSU og StL er redd for at studentene skal føle at risikoen for å stå igjen med store lån og ingen utdanning vil bli for stor. Det vili tilfelle høyst sannsynlig føre til at mange studenter kommer til å jobbe ved siden av studiene for å sikre økonomien. Og det vil igjen gå ut over studieprogresjonen, som utdanningsministeren er så oppsatt på å sette fart i.

- Trusler om økt gjeldsbelastning er ikke egnet til å fremme læring, sier Larsen og Fledsberg. Ivar Munch Clausen mener at Trond Giske gjemmer seg bak argumentet om at studiene skal legges om og at man skal gå vekk fra ordningen med store skole-eksamener.

- Det Giske glemmer er at det vil ta flere år før universitetene vil omstille seg i så stor grad som Stortingsmelding 27 legger opp til. En eventuell endring av lånekassens reglement vil derimot bli gjennomført umiddelbart. Jeg er redd for at studentene kommer til å bli hardt straffet i denne overgangsperioden, sier Clausen.

Lurt å ha rike foreldre
Han peker også på at resultatbasert stipendiering kan føre til skjev rekruttering til høyere utdanning. Det er allerede en klar tendens at unge med høyt utdannede foreldre i mye større grad søker høyere utdanning, enn andre.