MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Ny giv for satsing på tre (11.6.01)

treet.jpg
Styreformann i Tresenteret, forsknings- og utviklingsdirektør Haumann Sund ved Moelven industrier (t.v.) har underskrevet en samarbeidsavtale med NTNU ved universitetsdirektør Vigdis Moe Skarstein.

"Tresenteret" i Trondheim er nylig etablert for å arbeide for økt verdiskapning basert på råstoff fra skogen. Arbeidet skal skje i nært samarbeid med relevante miljø ved NTNU, og en samarbeidsavtale ble underskrevet 8.juni.

Senteret ble etablert for et halvår siden og er en interesseorganisasjon for næringslivet innen trebransjen - Skogeiereforeningen, Trelastindustriens landsforbund, Treteknisk institutt og et femtitalls bedrifter i bransjen. Grunnkapitalen er på vel fem millioner kroner, og skal økes til vel ti mill. i løpet av de neste fem årene.

Tresenterets formål er å arbeide for økt verdiskapning i hele verdikjeden for skog- og treprodukter, og for økt bruk av tre som bærekraftig materiale. Senteret er lagt til Trondheim fordi arbeidet skal skje i samarbeid med NTNU. Etableringen har skjedd i erkjennelsen av at forskningsinnsatsen hittil hovedsakelig har vært konsentrert om råstoffproduksjon, i samarbeid med Landbrukshøgskolen på Ås.

Samarbeidsavtalen skal sikre bransjen universitetets hjelp til kompetanseheving rettet mot produkt/brukersiden. Tresenteret blir et bindeledd mellom bransjen og universitetet, først og fremst mot arkitekt, bygg og maskin-fakultetene. Formålet med avtalen er å styrke trematerialets rolle i undervisning og forskning, og legge til rette for samarbeid mellom NTNU og skog- og trenæringen. Rekruttering, tilbud om sommerjobber til studenter, hovedoppgaver og tilrettelegging av forskningsprogram er noen av de samarbeidstiltak som skisseres i avtalen.

Tekst og foto: Arne Asphjell