MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

PFI har slått rot i NTNU-miljøet (27.6.01)

overli.jpg
PFI-direktør Jan M. Øverli har stått bak en vellykket flytting og gjenoppbygging av Papirindustriens Forskningsinstitutt. Instituttet ble etablert i 1923, og hadde tilhold i Oslo helt til det ble flyttet til Gløshaugen for tre år siden.

Papirindustriens Forskningsinstitutt (PFI) har rasjonalisert driften ved å bli mer integrert i NTNU-strukturen. Fra i sommer er sentralbord og bibliotektjeneste overført til universitetet.

For tre år siden flyttet PFI fra Oslo til Trondheim. Vedtaket om flytting ble gjort av eierne, et tyvetalls treforedlingsbedrifter. Å flytte et rotfestet forskningsmiljø er selvsagt ikke enkelt, og bare syv av de 55 ansatte ved PFI i Oslo valgte å bli med på flyttelasset til Trondheim.

Adm.dir. ved PFI, Jan M. Øverli, legger ikke skjul på at flyttingen og etableringen på nytt sted har vært en krevende prosess. Økonomien har vært litt anstrengt de siste par årene, men nå er PFI over kneika. Staben av fast ansatte blir i løpet av året redusert med fem - seks årsverk og vil ved kommende årsskifte bestå av 34-35 personer. Det er hovedsakelig administrasjonen som slankes, og det skjer blant annet ved at NTNU overtar flere av de administrative funksjonene.

Integrert med NTNU
Med det nye realfagsbiblioteket som nabo tvers over gata, var det ganske åpenbart at det var fornuftig å utnytte denne ressursen fremfor å opprettholde egen bibliotekvirksomhet. Resepsjonen og sentralbordet i første etasje er nedlagt, og NTNUs sentralbord betjener nå PFI. Driften av bygget er det Teknisk avdeling ved NTNU som tar seg av. Regnskapet er overlatt til Runit. Ellers har det vært en nedbemanning ved AFP-pensjonering og ikke fornying av midlertidige stillinger.

I kontrakten med NTNU er PFI fritatt for bygslingsavgift; til gjengjeld disponerer NTNU 20 prosent av bygget. Virksomheten ved PFI er sterkt integrert med den delen av kjemimiljøet som arbeider mot treforedlingsindustrien. Professor Torbjørn Helle og førsteamanuensis Størker Moe har sine kontorer hos PFI, og doktorgradsstudentene har også tilhold der. Det uteksamineres 10-12 sivilingeniører per år innen dette fagfeltet, og i gjennomsnitt er det to som avlegger doktorgrad. Industrien har nå gitt garanti om finansiering av minst to dr.gradskandidater per år.

To forskningsavdelinger
Treforedling består av to hovedområder - nedbryting av trefibrene og gjenoppbygging til papir. Organiseringen av PFI reflekterer dette ved å være delt i to like store forskningsavdelinger, en for masse og en for papir.

Viktige prosjekt de senere årene har vært energisparing ved raffinering av papirmasse, analyse av lukt og smak i treforedlingsprodukt (viktig for emballasje av næringsmidler) og kartlegging av papirets tredimensjonale struktur. Største oppdragsgiver er Norske Skog. Brutto omsetning i fjor var 33 millioner kroner.

Tekst og foto: Arne Asphjell