MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

NTNU vil tjene på momsreformen (3.7.01)

torring.jpg
- Vi vil bruke en del ressurser på å sikre at vi praktiserer det nye regelverket korrekt, samtidig som vi vil finne de gunstigste utslagene av momsreformen for NTNU, sier fungerende økonomidirektør Rolf Tørring.

Fungerende økonomidirektør Rolf Tørring mener NTNU vil ha fordel av det er innført moms på en del tjenester. NTNU er nå momspliktig og kan for eksempel trekke fra inngående moms på utstyr som anskaffes.

- Momsreformen vil påføre oss mye ekstra arbeid, men ved at vi får trekke fra moms på en del kostnader, er jeg sikker på at vi totalt sett vil tjene på reformen, sier Tørring. Det er fortsatt flere uklarheter om praktiseringen av de nye bestemmelsene, og Tørring presiserer at det ikke er mulig å si noe eksakt om de totale konsekvensene.

At momsen gikk opp fra 23 til 24 prosent ved årsskiftet, vil påføre NTNU en ekstra utgift på ca 5 mill. kroner dette året. Porto, advokattjenester og lignende ble momsbelagt fra 1. juli og medfører 5.5 millioner i ekstra utlegg. Denne ekstrautgiften får universitetene kompensert fra departementet.

Moms på forskning

Det er primært oppdragsforskning som NTNU nå må fakturere med momspåslag. Det gjelder ikke statlige oppdragsgivere som for eksempel Forskningsrådet. Men Norsk Hydro må betale merverdiavgift på konkrete forskningsoppdrag. Generell forskningsstøtte - uten forpliktelser til gjenytelser - vil være momsfri, sannsynligvis også fra private oppdragsgivere.

Oppdragsgivere som selv er momspliktige (Hydro for eksempel), kan trekke fra momsen og vil derfor ikke merke den som utgift. Da er det verre for ikke momspliktige institusjoner (for eksempel bank) og privatpersoner. Studenter kommer i denne kategorien, og Teknisk avdeling og Økonomiavdelingen har i samarbeid gjort omfattende undersøkelser for å finne ut om studentene nå må betale moms for trykking av kompendier og lignende hos NTNU-trykk. Svaret ser ut til å bli nei.

Mange tvilstilfeller

- Det er mange tvilstilfeller i dette landskapet, understreker Tørring. Renhold i lokaler som NTNU leier ut til eksterne, er en tjeneste som blir momsbelagt. I forbindelse med utleie av lokaler er det flere uavklarte spørsmål. Det er uklart om den tjenesten BIBSYS yter til andre universiteter blir momsbelagt. Sannsynligvis blir det ikke moms i dette tilfelle. Det samme gjelder tungregneanlegget NOTURs salg av tjenester til universitetspartnere, mens industrielle partnere må nok regne med moms.

Mye unødig og ekstra arbeid er nok også myndighetenes begrunnelse for at NTNU nettopp har fått brev om at det ikke blir aktuelt å pålegge investeringsavgift. Den skal likevel avskaffes 1. april neste år, og myndighetene har vel innsett at nye momsregler er utfordring nok.

- Merverdiavgiftslovgivningen er noe av det mest kompliserte vi har, sier Tørring, som innrømmer at hverken han eller andre eksperter har full oversikt over konsekvensen av reformen som nå er innført. Økonomiavdelingen satte allerede i februar i gang et internt prosjekt for å forberede seg på reformen. - Vi hadde et møte med Fylkesskattesjefens folk i mai, og fant ut at også myndighetene synes de nye bestemmelsene er problematiske, sier han. Tørring er innstilt på å utnytte regelverket mest mulig til NTNUs fordel, men legger til at universitetet som statlig institusjon selvfølgelig skal holde seg innenfor lovens ramme.

Tekst og foto: Arne Asphjell