MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Pris til ung forskar (14.8.01)

sauarweb.jpg

ICAT Young researcher Award vart nyleg delt ut til Erik Sauar som tok doktorgraden ved Kjemisk institutt, NTNU. Sauar fekk prisen for arbeidet sitt med prinsippet for lik fordeling av krefter.

ICAT – International Center of Applied Thermodynamics si pris for unge forskarar heng høgt, og Sauar sin vegleiar, professor Signe Kjelstrup, legg ikkje skjul på at ein ved instituttet er ikkje så lite stolte over tildelinga.

Avhandlinga ber tittelen "The principle of equipartition of forces and its applications og ligg innafor området Anvendt termodynamikk. Sauar begynte tidleg å kombinera økonomisk nytte-kostteori med fagfeltet irreversibel termodynamikk. Med økonomisk teori som startpunkt, leita han etter den mest energieffektive – billegaste – måten å produsera ei viss mengd varme. Dette arbeidde han vidare på i doktorgraden sin, kor han mellom anna arbeidde ved Carnegie Mellon under professor Ydstie.

I tildelinga legg ein vekt på at Sauar har ein djup og unik forståing av fysisk kjemi, og at han har vist ein spesiell evne til å la forskinga resultera i teoretiske generaliseringar. Sauar er doktor techn., og dessutan cand. polit i sosialantropologi. I grunngjevinga for tildelinga vert denne tverrfaglegheita trekt fram.

Erik Sauar etablerte sitt eige firma i fjor. Etter kvart er fire dotterselskap stifta i Afrika og Asia, med til saman om lag femti tilsette. Sauar arbeier for tida spesielt med fremjing av solenergi.

– Prisen er ikkje noko stort kronebeløp, men det vart gjort ære på han, seier Kjelstrup.

Av Tore Oksholen