MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Fortsatt fri nettbruk ved NTNU (16.8.01)

privat_nettbrukweb.jpg
I USA risikerer du å bli oppsagt hvis du plukker fram denne i en ledig stund.

På NTNU kan du fortsatt klikke, laste og skrive eposter så mye du vil, uten at sjefen kikker deg over skulderen. Han stoler på at du bruker arbeidstida di skikkelig. Men pass deg for porno og ulovligheter.

Det er en tiltagende tendens til at arbeidgivere vil begrense de ansattes nettbruk i arbeidstida. Flere undersøkelser har vist at ansatte bruker mye arbeidstid på å surfe målløst rundt på nettet, skrive epost med venner og gjøre private ærend. Ifølge en undersøkelse analysebyrået Gartner Group har gjort i Danmark, er over 30 prosent av all e-post som sendes i arbeidstiden private beskjeder. Kun 27 prosent inneholder viktige opplysninger som krever øyeblikkelig oppmerksomhet. På nettsurfesiden ser det ikke bedre ut. I en britisk undersøkelse innrømte 90 prosent at de brukte arbeidstida til å surfe "privat". Et flertall av disse anslo den private nettsurfingen til å utgjøre ca. en tredel av nettbruken. Den samme undersøkelsen anslo på bakgrunn av dette det totale tapet for britiske bedrifter å være på rundt 4,5 milliarder kroner. Både i Danmark og Storbritannia har dette ført til restriksjoner på nettbruken i flere bedrifter. I Storbritannia er det for eksempel blitt vanlig å la fredager vært e-postfrie, melder Dagbladet.

Strenge regler i USA

Mange bedrifter i utlandet har lagt ned forbud mot ikke-jobbrelatert nettbruk. Digitoday.no kan for eksempel melde om et dansk reklamebyrå som har nedlagt epostforbud mellom kl. 1000 og 1500 hver dag. Men som så ofte ellers, er det USA som har kommet lengst også på dette området. Her håndteres forbudet med hard hånd i mange bedrifter. Digitoday.no viser til en amerikansk undersøkelse der hele 34 prosent av de spurte bedriftene oppga at de på en eller annen måte hadde straffet sine ansatte for upassende nettbruk i løpet av det siste året. Mer enn halvparten av tilfellene dreide seg om pornosurfing. Men også chatting, handling og kjøp og salg av aksjer ble det reagert mot. Mange av bedriftene hadde sagt opp flere av sine ansatte på grunn av slike forhold.

Hold deg unna porno

Også i Norge har enkelte bedrifter laget reglement som legger begrensninger på de ansattes private bruk av nettet. Det er blant annet vanlig å installere filtre som fjerner pornografi og annet uønsket nettinnhold. Men så langt har ingen i Norge blitt oppsagt på grunn av privat ikke-pornografisk nettbruk i arbeidstida.

NTNU har ingen vedtatt politikk på området. Det eneste vi har å forholde oss til er NTNUs IT-reglement. Her slåes det fast at man ikke skal bruke nettet til noe som er forbudt ifølge norsk lov. Det nevnes også at man ikke ønsker "ærekrenkelser" og "formidling av pornografi." Når det gjelder den mer stuereine private nettbruken i arbeidstida, finnes det ingen retningslinjer ved NTNU, forteller OU-direktør Trond Singsaas ved NTNU. Han synes det virker unaturlig å innføre slike regler på et universitet. Singsaas tror blant annet at strenge regler for hva de ansatte kan bruke nettet til, ville ha skapt et dårligere klima på arbeidsplassen. – På universitetene har vi tradisjon for at de ansatte i stor grad styrer sin egen arbeidsdag. Spesielt gjelder dette de vitenskapelig ansatte. Vi må ha tillit til at våre ansatte ikke fyller arbeidstida med private gjøremål, sier Singsaas.

Av Even Gran