MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Lærerike sommerjobber ved Statoil (21.8.01)

rooth2.jpg
- Jeg har fått dilla på LNG, sier Hege Rooth som nå begynner i fjerde klasse på Energi og miljø og akter å engasjere seg videre i dette forskningsområdet. Derfor velger hun nå fag med tanke på dette. Hege og hennes prosjektkolleger hadde laget en instruktiv modell som viste de mulige alternativene for offshore produksjon av CO2-fri gasskraft.

nilsen2.jpg
Sommerstudent hos Statoil, Egil Nilsen, forklarer kjemiprofessor Norvald Nesse om nye interessante funn i datamengdene fra Flerfaselaboratoriet på Tiller. Nilsen er Trondheimsgutt, men har valgt å ta sin utdannelse som maskiningeniør ved University of Wisconsin i Madison (USA).

68 studenter med 17 professorer som veiledere har i sommer utført 13 prosjekter for Statoil.

Prosjektene har vært lærerike for både studenter og veiledere, og Statoil er svært fornøyd med utbyttet av studentenes jobbing. I tillegg har administrasjon av prosjektene vært nyttig læring for NTNUs administrasjon.

Aksjonslæring
- Statoil-prosjektene har ført til betydelig aksjonslæring for NTNUs administrative apparat, hevdet professor Geir Owren da han presenterte "professorerfaringene" fra Statoils sommerjobbprosjektet. - NTNUs administrasjon ble overrumplet av at Statoil faktisk ville kjøpe tverrfaglige tjenester hos 17 attraktive professorer, sa han videre. I tillegg til NTNU har universitetene i Oslo og Bergen, samt Høgskolen i Stavanger, vært med i prosjektet.

Den åtte uker lange prosjektperioden ble nylig avsluttet med en oppsummering i Statoils forskningssenter på Rotvoll. Professor Owren var full av lovord for alle sider ved tiltaket.

- Det rekrutteres flere studenter til mitt fagområde gjennom slike prosjekter, og det er viktig, sa Owren, som mener petroleumsbransjen har fått et ufortjent "nedgangsstempel". Lærerkreftenes kjennskap til industrien, for eksempel raffineriet på Mongstad, er blitt betydelig bedre etter denne sommeren.

- Nå har vi bedre grunnlag for å vurdere hva industrien legger vekt på, sa Owren, som mente han selv nå var blitt mer attraktiv for studentene fordi han har fått synliggjort sin kontakt med Statoil.

Ny viten fra gamle data
- Årets studenter er de beste siden prosjektet startet, hevdet Owren, som poengterte at det som er prestert er langt over forventningene. Han trakk fram en del utvalgte resultater fra sommerens studentprosjekter, og en del av disse vil bli videreført som forskningsprosjekter:

Virvelindusert respons i stigerør ligger an til å få en fortsettelse som doktorgradsprosjekt.

Prosjektgruppen for flerfasestrømning har analysert gamle data fra Flerfaselaboratoriet på Tiller, og hentet fram ny viten ved å utføre analysene på en ny måte. En konklusjon er at det tar lengre tid enn antatt å utvikle såkalte slugs og at de vokser hele tiden.

Gruppen som har sett på gassrensing, har bygget opp to eksperimentelle utrustninger og presentert resultater som holder en standard for internasjonal publisering.

Prosjektet "Offshore CO2-fri gasskraft" har kommet fram til oppsiktsvekkende resultater og kommet med klare konklusjoner: Hvis gassen må transporteres mer enn 60 mil, vil det være mest lønnsomt med offshore produksjon av LNG. Den flytende gassen (LNG) fraktes til land med skip i tanker med 5 bar trykk. CO2 som er utskilt fra røykgassen ved gasskraftverket på land tas med tilbake og injiseres i reservoaret.

Genialt konsept
Det største prosjektet var innen e-læring med 25 studentdeltakere. Leder for dette prosjektet har vært professor Jonny Hesthammer ved Universitetet i Bergen. Hesthammer synes Staoils sommerjobb-konsept er genialt; Studentene får betalt for å jobbe med faget samtidig som lærerne får fornyet undervisningen. - Vi har fått utviklet nye e-læringsmoduler av høy kvalitet til en snittpris på 10.000 - 15.000 kroner, sier en entusiastisk professor. Profesjonelle selskaper tar typisk flere hundre tusen kroner for en slik modul.

En egen "tutor-gruppe" har sammenfattet erfaringene fra årets sommerjobb-prosjekt og kommet med forslag til ytterligere forbedringer av neste års opplegg.

Tekst og foto: Arne Asphjell