MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Professoropprør mot ny fakultetsstruktur (22.8.01)

Det er sterk motstand blant professorene på Gløshaugen mot planene om å omorganisere fakultetene nå. Hele 138 professorer har undertegnet et åpent brev til Kollegiet hvor styret blir bedt om å utsette prosessen i ett år.

Brevskriverne krever en mye grundigere saksbehandling og at enheter som blir berørt av omorganiseringen må bli tatt med på råd. En omorganisering nå vil føre til så mye turbulens og kreve så store ressurser at det vil gå ut over både undervisning og forskning, hevder professorene.

Det blir også reist krav om at NTNU må få en egen viserektor eller dekan med ansvar for overordnet strategisk ledelse av sivilingeniørstudiet.

- Sterk misnøye med ledelsen
- Brevet viser at det er sterk misnøye med NTNUs ledelse i denne saken. Jeg vil ikke gå så langt som å si at vi har mistillit, men det er stor frustrasjon i mange miljøer på Gløshaugen. Vi synes at vi har fått veldig dårlig informasjon i denne saken, sier aksjonens initiativtaker, professor Bjørn Skallerud ved Institutt for mekanikk, termo- og fluiddynamikk

Skallerud har hatt hjelp fra en gruppe som blant annet bestod av Hans-Haakon Faanes og Sigurd Skogestad i utformingen av brevet.

Halvparten av teknologiproffene
De 138 professorene utgjør om lag halvparten av alle professorer innenfor de teknologiske og naturvitenskapelige fagene på Gløshaugen og nesten 30 prosent av alle professorer på universitetet. (Totalt 482). Blant underskriverne er en dekan (Hans- Haakon Faanes, Elektroteknikk og telekommunikasjon - ET) og to prodekaner (Torbjørn Svendsen, ET og Sverre Smalø, Fysikk, informatikk og matematikk). Lista inneholder også underskriftene til mange andre fremstående professorer innenfor sivilingeniørstudiet.

Ifølge Skallerud så kunne navnelista ha vært enda lengre hvis det ikke hadde vært ferietid mens innsamlingen pågikk. Han hevder også at det finnes flere dekaner som støtter synspunktene, men at de har vært under sterkt press for å støtte opp under ledelsens fremgangsmåte i omorganiseringssaken. Dekanene har fungert som styringsgruppe under planleggingen av omorganiseringen.

- Ubegrunnet omorganisering
Hele prosessen fram til den forestående Kollegiebehandlingen av saken 26. september får hard medfart av brevskriverne. Blant annet heter det at "vi mener at man nå står i fare for helt unødig og utilsiktet å påføre den 90-årige og meget velrennomerte teknologiutdanningen i Trondheim betydelige skader".

- Høringsnotatet er helt uegnet som grunnlag for å ta en avgjørelse og fremfor alt synes vi ikke at det er gitt god nok begrunnelse for hvorfor det er nødvendig å forandre på fakultetsstrukturen. Det er ikke nok å si at vi har for mange fakulteter i dag, en omorganisering må begrunnes ut fra reelle behov, sier Skallerud.

Initiativtakeren oppfordrer Kollegiet om å gi saken tid og ikke presse gjennom et bastant vedtak om omorganisering på møtet i neste måned.

Rektorkandidater ikke på lista
Professorenes grasrotopprør vil helt sikkert også komme til å prege det kommende rektorvalget. Hverken rektorkandidat Eivind Hiis-Hauge eller prorektoraktuelle Ingvald Strømmen har satt sine navn under brevet.

Av Jan Erik Kaarø


Bakgrunnsinformasjon om den planlagte omorganiseringen av fakultetene finner du her.