MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Artsdatabank til Trondheim (7.9.01)

giske.jpg
- Kan vi få et bilde av deg sammen med en artsfrende du føler deg i slekt med? spurte vi Giske. - Det må bli reven det da, var statsrådens umiddelbare svar. Og litt revelureri er det nok med tidspunktet for lanseringen av nyheten, få dager før stortingsvalget.

- Trondheim blir det biologiske maktsenteret i Norge, sa utdanningsminister Trond Giske på en pressekonferanse ved Vitenskapsmuseet i dag (fredag), da han kunngjorde at den nasjonale artsdatabanken skal legges til Trondheim.

Banken blir knyttet til museet på Kalvskinnet, og vil i løpet av få år sysselsette 20 biologer og dataeksperter. Hovedoppgaven blir å bidra til forsvarlig forvaltning og vern av Norges biologiske mangfold. Det er ca. 60 000 arter knyttet til norsk flora og fauna.

Store tap
Jordas biologiske mangfold er resultatet av en evolusjon som har pågått i flere hundre millioner år. Nye arter har kommet til mens andre har dødd ut. Befolkningsvekst, vårt økte forbruk og en akselererende teknologisk utvikling har ført til et tap av biologisk mangfold som er mange ganger større enn det naturlige. I regi av FN ble det i 1992 forhandlet fram en avtale om vern og bærekraftig bruk av det biologiske mangfoldet. Avtalen er godkjent av 181 land, deriblant Norge.

Som et ledd i Norges oppfølging av avtalen besluttet Stortinget at det skal opprettes et nasjonalt program for kartlegging og overvåking av biologisk mangfold, og databanken er en del av dette programmet.

Gratis tilgang
Data om biologisk mangfold i norsk fauna og flora skal samles inn og arkiveres digitalt etter faste standarder og retningslinjer som er felles for alle artsgrupper. Innsamlet biologisk materiale vil bli deponert ved de naturhistoriske museene, og digitalisert informasjon skal legges i en database som skal være gratis tilgjengelig for alle interesserte.

Basen vil bli en nasjonal informasjonskilde av stor verdi for forvaltningen, men vil også være viktig for forskning og opplæring. I første omgang prioriteres innsamling av materiale for sårbare og truede arter, og det skal arbeides spesielt med kystsone og marine arter fordi det her mangler oversikter.

Budsjett på 20 mill
Årlige driftsutgifter er anslått til nærmere 20 mill kroner, og Giske bebuder at 6 millioner kroner til oppstart vil bli bevilget på statsbudsjettet for 2002.

Instituttleder Kjell Ivar Flatberg ved Institutt for naturhistorie anslår at det trengs rundt 20 stillinger ved artsdatabanken. Dette vil hovedsakelig være biologer, men også datafolk er nødvendige for drift av basen. Flatberg mener det må utarbeides et rekrutteringsprogram for å fylle stillingene. Rekruttering må skje fra hele Norge for å unngå at de lokale miljøene tappes for fagfolk.

Politisk racerløp
Karl Baadsvik ved NINA, medlem i arbeidsgruppen som har utarbeidet forslaget til etablering og drift av en artsdatabank i Norge, berømmet departementet for rask behandling av arbeidsgruppens innstilling. Og det er virkelig litt av et politisk racerløp det er snakk om i dette tilfellet: Arbeidsgruppen ble nedsatt i juni i år, og leverte sin innstilling for en uke siden. Og nesten i samme øyeblikk ga departementet gitt sin tilslutning.

I tillegg til NTNUs biologiske fagmiljøer er Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Norsk institutt for naturforskning (NINA) med på å gi bredde til fagmiljøet for den nye databanken. Den opprettes som en frittstående, selvstendig institusjon med eget styre.

Tekst og foto: Arne Asphjell