MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Lite som skiller de to rektorparene (12.9.01)

eivind.jpg
Onsdag ettermiddag møttes de til den første offentlige tvekampen, rektorkandidat Eivind Hiis Hauge og hans prorektormakker Julie Feilberg...

kathrine.jpg
...og deres opponenter Kathrine Skretting (som ønsker å bli rektor) og Ingvald Strømmen (prorektor).

publikum.jpg
Valgmøtet på Gløshaugen samlet et voksent publikum. Nesten ingen studenter hadde møtt opp.

Første møte mellom rektorkandidatene avslørte ingen markerte skillelinjer mellom parene Skretting/Strømmen og Hiis Hauge/Feilberg.

Hvis det ikke blir mer tydelige forskjeller frem mot valget, kan dette bli et personvalg mer enn et politisk valg.

Første spørsmål fra salen etter at kandidatene hadde presentert seg, gikk på hvilke forskjeller det var mellom de to kandidaturene. Begge parhestene måtte streve med å gi utdypende svar på dette.

Fagpersoner med sektoransvar
Hiis Hauge vil styrke den sentrale faglige ledelse ved å utpeke fagpersoner med sektoransvar som skal være støttespillere for rektoratet. Skretting er skeptisk til en slik løsning. Hun mente at faglige rådgivere for rektor vil komme i konkurranse med dekanene. Hiis Hauge var av den oppfatning at disse vil bidra til å styrke dialogen mellom ledelsen og fakultetene.

Skretting/Strømmen foreslår å etablere faggrupper som universitetets faglige bærebjelke. Faggruppene skal være den kreative enhet hvor kunnskap utvikles. "Diamantene som skal få universitetet til å glitre", som Strømmen uttrykte det. Et institutt vil bestå av flere sterke og eksternt orienterte faggrupper som i konstruktivt samarbeid får 1 + 1 til å bli mer enn 2, mente Strømmen.

Hiis Hauge ønsket en annen arbeidsdeling enn dagens, mellom Kollegiet og dekanmøtet. Kollegiet må håndtere for mange detaljerte saker i dag, mente Hiis Hauge, og ville delegere mer til dekanmøtet. Dekanmøtet bør være beslutningsorgan for tverrfakulære utdanningsprogram, mente han.

Ulik holdning til Sintef
Skretting/Strømmen legger vekt på å utløse potensialet som ligger i et nærmere samarbeid med Sintef.

Hiis Hauge/Feilberg er ikke fullt så Sintef-bejaende i sin holdning. - Det er helt klart at vi må gjennomgå vårt forhold til Sintef, sa Hiis Hauge. - Det fungerer ikke like godt i alle deler av miljøet. Vi har snakket om dette lenge, og det er tung sak som vi gjøre noe med, sa han videre.

Begge parhester er opptatt av å stå på mot myndigheter og næringsliv for å sikre at NTNU får de nødvendige ressurser. - Vi vil satse på et langsiktig, systematisk arbeid for å sikre NTNU større ressurser og større frihet, sa Hiis Hauge.

Asymmetri
Ordet asymmetri dukket opp i debatten. NTNU er et asymmetrisk universitetet i den forstand at det har en blanding av profesjonsstudier og frie studier.

- Vi må akseptere velbegrunnede asymmetrier, sa Hiis Hauge. Samtidig må vi ha respekt for hverandre - mangfold gjør sterk.

Det som måtte være en liten brannfakkel i denne debatten kastet Hiis Hauge inn her; Gløshaugen har mistet troen på dagens ledelse, hevdet han, og tok til orde for at en ny ledelse må være tydelig i sin støtte til profesjonsstudiene, og at det kan være aktuelt med en overordnet, felles ledelse for sivilingeniørfakultetene.

Fakultetsstruktur
Elektro-dekan Hans Haakon Faanes påpekte at prosessen med en ny fakultetsstruktur har avlet mistillit til ledelsen. Hva vil dere gjøre annerledes i prosessen vi nå skal gjennom med organisering av instituttene?, spurte han.

- Ny fakultetsstruktur var en "top down"-prosess, sa Strømmen. - For instituttkulturens vedkommende må vi involvere grasrota, sa han videre.

Hiis Hauge kommenterte at Kollegiet vil ha gjort vedtak i saken om fakultetsstruktur når det nye rektoratet er på plass, og da må man respektere det vedtaket. - Jeg har ikke sans for omkamp, sa han. Hiis Hauge mente at universitetet må få større frihet i sin organisering, og nevnte som eksempel muligheten til å ta opp lån og bygge opp fonds.

- Dette var utrolig bra formuleringer til å være det første møtet, var valg-general Gunnar Bovims avsluttende oppsummering av møtet.

Det visste du kanskje ikke...?
Hva fikk vi ellers vite om kandidatene, som vi kanskje ikke visste fra før?

 • Norges klippfiskproduksjon ble lagt helt om etter at Ingvald Strømmen leverte sin doktorgrad.
 • Hiis Hauge har jobbet på Manhattan i tre år.
 • Kathrine er et lyttende menneske med store samarbeidsevner, ifølge parhest Strømmen.
 • Julie Feilberg er opptatt av IKT og innovative læringsmiljø.

  Tekst: Arne Asphjell
  Foto: Rune Petter Næss


  Du finner rektorkandidatenes programerklæringer på NTNUs valgsider
 •