MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Seks spann smør til dekanatet (10.10.01)

getfile1.jpg
Så mye smør og mel leverte gården Draguoldt i Strinde Leenn til lensherren i Erkebispegården i det Herrens år 1590.

I 1590 betalte Dragvoll nesten 5 kilo smør og mel i leidangsskatt til staten. Men inntektene fra Gløshaugenområdet var det dekanen som fikk. Som rimelig kan være.

I dag legges fjorårets skattelister for Trondheim ut. I går la NTNUs Senter for middelalderstudier ut ei litt eldre skatteliste. Den omfatter hele Trøndelag – og viser at Dragvoll gård i det Herrens år 1590 betalte leidangskatt til staten med 2,5 kilo mel og snaut 2 kilo smør.

Viktig kildeskrift
Det er et interessant kildeskrift som nå blir offentliggjort i trykt form 410 år etter at det ble nedskrevet. I kildematerialet fra 1500-tallet er det store hull, og mange gårder i Trøndelag er nevnt for første gang i dette skatteregisteret.

– Leidangsskatten 1590 forteller både om samtida og om forhold som ligger langt tilbake i tid, sier mannen bak trykksaken, Audun Dybdahl, leder ved Senter for middelalderstudier. – Den er en sentral kilde til Trøndelags bosettingsmessige og økonomiske historie i tidlig nytid og middelalder. Alle som driver med lokalhistoriske framstillinger, kommer borti denne.

Naturalier
Leidangsskatten er nevnt allerede på 1200-tallet, i Frostatingsloven. Den var opprinnelig en sjømilitær forsvarsordning, der bøndene forpliktet seg til å stille skip med mannskap og proviant dersom ufred truet.

Etter hvert ble leidangen en fast skatt som gikk til kongen, den såkalte bordleidangen. Den skulle utlignes etter landskyld og formue.

Landskylden var likevel den tyngste statlige avgiften for bøndene. Den utgjorde 1/6 av gårdens produksjon, og ble betalt i naturalier som kjøtt, fisk, korn, smør salt, huder, skinn etc.

Leidangsskatten utgjorde 1/6 av landskylden, og det var lensherren som inndrev den. I Trøndelag ble den nesten utelukkende betalt i smør og mel. Og det lensherren og hans folk ikke selv mesket seg med, gikk til salg. I Trondheim ble inntektene i stor grad brukt til å finansiere store byggeprosjekter.

Lønnsomt å være dekan
Skattelista omfatter over 4000 gårdsbruk i Trøndelag. En del gårder er likevel ikke nevnt. Embetsgårder, adelige setegårder, klostergods, preste- og klokkergårder hadde nemlig skattefritak. For Gløshaugenområdet, som tilhørte Berg gård, ble det derfor ikke betalt leidangsskatt til kongen.

Men Berg var hovedgård i Domkapitlets gods, og inntektene herfra, både jordskyld og leidangsskatt, gikk til det såkalte dekanatet. Dekanen var den øverste geistlige, nest etter erkebiskopen, og levde altså godt på inntektene fra blant annet Berg, som var en av de største gårdene i området.

Tekst og foto: Lisa Olstad