MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Ny fakultetsstruktur godkjent av KUF (12.10.01)

Bare to og en halv uke etter at NTNUs styre (Kollegiet) besluttet å omorganisere fakultetene, har departementet godkjent den nye strukturen.

Det var 26.september at styret (Kollegiet) fattet vedtaket om å redusere antall fakulteter fra elleve til syv. Godkjenningsbrevet fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF) kom allerede 10.oktober. I forhold til normal departemental praksis må dette sies å være meget rask saksbehandling.

Departementet har godkjent fakultetsinndelingen med de foreløpige navnene som er listet opp under. I brevet blir det understreket at dette betraktes som arbeidsnavn, og styret blir bedt om å fremme forslag til nye navn.

Dette er "arbeidsnavnene" som KUF har godkjent:

 • Det teknologiske fakultet
 • Fakultet for naturvitenskap
 • Fakultet for informasjons- og kommunikasjonsteknologi
 • Fakultet for arkitektur, plan og billedkunst
 • Det medisinske fakultet
 • Det historisk-filosofiske fakultet
 • Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

  Styret skal behandle navnesaken den 14.november.

  Omorganiseringen vil også prege styremøtet kommende onsdag. Tre av sakene på dagsorden gjelder dette temaet. Blant annet skal sammensetningen av styret for det nye naturvitenskapelige fakultetet diskuteres. På saklista står også NTNUs personalpolitikk, innbefattet en gjennomgang av tiltak ved omstillinger.

  Vår øverste ledelse vil også få en orientering om den tidsplanen som er tenkt lagt opp for gjennomføringen av den nye fakultetsstrukturen. Her fremgår det blant annet at fakultetsdirektører for de nye fakultetene skal tilsettes 14.november. Samtidig vil de nye dekanene bli valgt i midten av november.

  På møtet den 14.november skal det fremmes en egen sak om den organisatoriske plasseringen av det overordnede ansvaret for sivilingeniørutdanningen.

 •