MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

HF vurderer å bryte med Menighetsfakultetet (22.10.01)

janolavhenriksen.jpg
MF-professor Jan-Olav Henriksen blir ikke betrodd undervisning i etikk og dogmatikk, og må begrense seg til religionsfilosofi. Foto: Vårt Land.

Et styrevedtak ved Menighetsfakultetet i Oslo skaper opprør i den akademiske leir, både i og utenfor institusjonen. HF-fakultetet ved NTNU samarbeider med MF om utdanning av doktorgradskandidater, og vurderer nå å avslutte samarbeidet.

- Vedtaket i Menighetsfakultetets styresak 41/01: "Teologisk vurdering av partnerskap for homofile og professor Jan-Olav Henriksen" er formet på en slik måte at man får inntrykk av at institusjonens styre overprøver resultatene av de ansattes vitenskapelige arbeider. Hvis så er tilfelle, kan jeg vanskelig se at det lar seg gjøre å opprettholde en samarbeidsavtale om forskerutdanning mellom våre institusjoner, skriver dekanus ved HF, Petter Aaslestad, i et brev til Det teologiske menighetsfakultetet (MF) i Oslo. Han ber om å få en nærmere redegjørelse for vedtaket som kan legges fram for fakultetsstyret for vurdering.

- Dette styrevedtaket setter spørsmålstegn ved den akademiske troverdighet til institusjonen, sier Aaslestad, som tror det vil bli vanskelig å fortsette samarbeidet hvis vedtaket blir stående.

Vingeklippet professor
Forhistorien til det omstridte styrevedtaket er at professor Jan-Olav Henriksen ved MF stod fram i Aftenposten i januar i år og uttalte bl.a. at "det finnes ingen tungtveiende etiske grunner for å si at mennesker som har en avklart homofil identitet, ikke skal få leve i partnerskap".

Dette falt både medlemmer av styret og lavkirkelige støttegrupper til MF tungt for brystet, og i et vedtak som ble gjort i MF-styret 6. oktober, blir professor Henriksen fratatt retten til å undervise og veilede i etikk og dogmatikk, men han får fortsette som professor i religionsfilosofi.

- Pinlig, sier Jervell
En av nestorene blant norske teologer, professor Jakob Jervell, går hardt ut mot styret ved MF:
- Dette er pinlig for norsk teologi, sier Jervell til Aftenposten. - I dette tilfelle sitter styret med forutinntatte og foreskrvene oppfatninger som skal bestemme forskningen. For forskningen er et slikt vedtak drepende, tordner Jervell, som lurer på hvilken holdning de bevilgende myndigheter nå får til MF som en fri forskningsinstitusjon.

- Vi er med på å tydeliggjøre at styrets holdning er problematisk for hele universitetssektoren, fremholder Petter Aaslestad, som sier at han vil la de to doktorgradskandidatene fra MF som i dag tar sin grad ved NTNU få fullføre studiet, men at det kan bli de to siste.

Av Arne Asphjell


Det fullstendige styrevedtaket ligger på nettsidene til Menighetsfakultetet.