MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

- For mange teknisk/administrative nominert til Kollegiet (23.10.01)

bovim.jpg
Gunnar Bovim er leder av valgkomiteen.

Valgkomiteen mener at det store antallet kandidater til Kollegiet fra de teknisk administrativt ansatte kan innebære ulemper.

Totalt er det elleve personer som slåss om ett ledig sete i det nye Kollegiet (styret), som representant for de teknisk-administrativt ansatte ved universitetet. Valgkomiteen synes det er svært positivt at så mange stiller fra denne gruppen ansatte, sier komiteens leder Gunnar Bovim. Men komiteen ser også noen potensielle ulemper og har derfor gjort seg noen generelle betraktninger som mulige råd til usikre velgere.

Passe antall vitenskapelige
Til sammenligning kjemper seks vitenskapelig ansatte om to ledige plasser for denne gruppen. Det synes Bovim er et helt greit antall, kanskje til og med i underkant. Komiteen vil ikke gi noen anbefalinger for denne delen av valget, utover en sterk oppfordring om å være med i valget - ved å stemme.

Komiteen har bare ansvar for å tilrettelegge valgkampen blant ansatte, ikke studentene, og vil følgelig heller ikke uttale seg om studentvalgene.

Spinkelt mandat
Når det gjelder de teknisk-administrativt ansatte er Bovim redd for at avstemningen vil vise at ingen av de elleve nominerte får noe klart flertall. Det kan bety at vinneren seiler inn i Kollegiet med meget spinkel støtte i ryggen. Det synes ikke valgkomiteens leder vil være noen heldig situasjon. Komiteen har derfor bestemt seg for å gi noen råd som kan hjelpe usikre velgere.

- Det er klart at alle de foreslåtte kandidatene formelt er valgbare i henhold til valgreglementet, og personene er hver for seg helt sikkert gode kandidater som sådan. Men det betyr ikke nødvendigvis at alle er like fornuftige valg, slik valgkomiteen ser det. Det er jo for eksempel slik at ingen i administrasjonens toppledelse kan velges inn i styret. Dette er gjort for å unngå inhabilitet og for at saksbehandlere skal slippe å møte sine egne saker i styret. Denne begrensningen bør man kanskje ha med i vurderingen også i gråsonene rundt hva som er formelt mulig, mener Bovim.

Stabsansatte og info.medarbeidere
I valgreglementet står det i paragraf 21 at "tilsatte som forbereder saker direkte for styret, kan ikke velges som medlemmer av dette". Bovim mener at man må vurdere denne begrensningen i forhold til personer i de "saksforberedende miljøene i de sentrale stabsfunksjonene", selv om dette ikke står eksplisitt i dagens reglement.

- I tillegg synes valgkomiteen det virker noe problematisk å velge en ansatt i Informasjonsenheten inn i styret. Denne enheten rår tross alt over interne medier som Universitetsavisa og Innsida/InnsidaUT, som skal opptre mest mulig upartiske, sier Bovim.

Valgkomiteens råd er å vurdere kandidatene på generelt grunnlag ut fra disse betraktningene.

Vervforbud?
Betyr dette at ansatte i sentraladministrasjonen ikke kan gå inn i politiske verv ved universitetet?

- Nei. Det er ikke vår mening å ekskludere alle ansatte i sentraladministrasjonen. Men vi må være bevisste på mulige dobbeltroller og habilitetsproblemer for dem som velges inn i ledende posisjoner, sier Bovim.

Hva står kandidatene for?
Uansett så mener valgkomiteens leder at velgerne nå må benytte sjansen til å utfordre alle nominerte til Kollegiet, for å finne ut hva de egentlig står for. Hittil synes han at kandidatene har fått slippe alt for lett unna, og ønsker seg en valgkamp med mye høyere temperatur. En siste sjanse til å se og høre kandidatene kommer i Samfundet neste onsdag kl. 14.30. Da går det siste store valgmøtet av stabelen med hovedtemaet; "NTNU et utdanningssted for framtida?". Men nettet er som kjent åpent døgnet rundt. På valgsiden finner du blant annet en serie aktuelle spørsmål fra velgerne til rektorkandidatene, med tilhørende svar fra Hiis Hauge/Feilberg og Skretting/Strømmen.

Valgkomiteen
I tillegg til Gunnar Bovim består valgkomiteen av følgende personer:

  • Professor Gunnhild Viden
  • Professor Torgeir Moan
  • Fakultetsdirektør Åge Søsveen
  • Studenttingsleder Ivar Munch Clausen
  • Informasjonsdirektør Anne Katharine Dahl (sekretær)

    Komiteen har egen e-post-adresse: valgkomiteen@adm.ntnu.no

    Av Jan Erik Kaarø

  •