MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Kraftig økning i bevilgningene til forskning (25.10.01)

Ap-regjeringens statsbudsjett vil innebære en vekst i bevilgningene til forskning på 12 prosent, viser beregninger som Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU) har foretatt.

I rene kroner er veksten på hele 1,3 milliarder kroner, sammenlignet med det godkjente 2001-budsjettet. Selv om man justerer for antatt prisstigning og lønnsvekst så inneholder budsjettforslaget fra Stoltenberg-regjeringen en betydelig real-vekst i de samlede forsknings-bevilgningene.

Nærmere OECD-gjennomsnitt
Veksten ligger godt over det vekstmål på én milliard kroner årlig som er fastsatt i opptrappingsplanen for å bringe norsk innsats innen forskning og utvikling (FoU) opp på OECD-gjennomsnittet innen 2005.

Veksten skyldes i første rekke økt avkastning fra forskningsfondet, strategiske forskningsbevilgninger til universiteter og høgskoler, samt investeringer i bygg og forskningsfartøy. Bevilgninger til vitenskapelig utstyr vokser kraftig, påviser NIFU-forskerne.

Forskningsfondet
Rapporten gjennomgår detaljert de forskjellige punktene i budsjettproposisjonen som er øremerket til forskning. Etter pålegg fra Stortinget foreslår for ekesempel regjeringen en ny incentivordning for privat FoU, basert på fradrag i skatt for FoU-utgifter. Samtidig utvides kapitalen i forskningsfondet i 2002 med én milliard kr., og får en samlet kapital på 11 milliarder kr. En tredjedel av avkastningen fra fondet er foreslått fordelt til universiteter og høgskoler.

Kutter studieplasser
De høyere utdanningsinstitusjonene styrkes budsjettmessig for reform og omstilling gjennom særskilte bevilgninger med i alt 290 millioner kr., som er 120 millioner mer enn tilsvarende bevilgninger i 2001. Men i rapporten påpekes det også at det blir 2.900 færre studieplasser neste år. Dette tilsvarer et kutt i bevilgningen på om lag 175 millioner kr. Reduksjonen vil i første rekke skje innen allmennfaglige studieretninger.

Men hva gjør Bondevik...?
Det er en foreløpig rapport NIFU nå har offentliggjort. Innholdet skal oppdateres og publiseres i endelig versjon etter at regjeringen Bondevik har lagt fram sin tilleggsproposisjon om neste års budsjett.


Her kan du hente en digital versjon av den foreløpige rapporten (PDF-format).