MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Norge på topp i menneskelig utvikling (31.10.01)

kate.jpg
Kate Raworth (t.v.) trakk i sitt foredrag ved NTNU fram Cubas kompetanse innen bioteknologi som et eksempel på at også fattige nasjoner kan løfte seg selv på utvalgte områder i teknologisk utvikling. Vert ved besøket var Knut Stenberg ved Arena Utviklingsforskning.

Hvert år lager FN en "Human Development Report". I år har Norge havnet på toppen av en rangering av 174 land. Canada, som har ledet lista seks år på rad, er henvist til tredjeplass.

Den såkalte "Human Development Index" beregnes på grunnlag av data om blant annet innbyggernes midlere levealder og utdanningsnivå, og nasjonalprodukt per innbygger. Samlet sett går Norge her helt til topps.

Norge nummer 12 på teknologitoppen
Hvert år har rapporten et hovedtema, og i år er det "Making New Technologies Work for Human Development". Her presenteres en bred bakgrunn for de ulike lands teknologiske status.

Rapporten introduserer for første gang den såkalte "Technology Achievement Index". I tabellen som rangerer nasjonene i teknologisk utvikling kommer Norge på 12. plass. Her er det Finland som er helt på topp, fulgt av USA, Sverige, Japan og Korea.

Teknologiindeksen er beregnet på grunnlag av antall innvilgede patenter, lisensinntekter, eksport av teknologi, antall telefoner per innbygger (Norge på topp med 1,3!), forbruk av elektrisk kraft, antall vertsmaskiner på internett og lignende.

Framtidsoptimisme
Rapporten fokuserer på de dramatiske forskjellene mellom nord og sør, og mellom rike og fattige land og regioner når det gjelder tilgang på moderne teknologi. Rapporten ser spesielt på hvordan ny teknologi vil påvirke utviklingsland og fattige mennesker.

Mange frykter at teknologien kan forsterke ulikhetene i verden, men rapporten er optimistisk og konkluderer med at prosessen kan snus: Ved å investere i utdanning og teknologi kan mennesker i fattige deler av verden bli mer produktive og få økt levestandard. Teknologi er et verktøy, ikke bare en belønning, for vekst og utvikling.

Veien ut av fattigdommen
For at den teknologiske utvikling skal komme de fattige deler av det globale samfunn til gode, peker rapporten på at det er viktig å satse på utvikling av vaksiner, nye og robuste plantevarianter, billige og trådløse IKT-løsninger, og billige og effektive brenselsceller, bio- og solenergisystemer.

FN-ansatte Kate Raworth, som har vært med på å utarbeide rapporten, besøkte NTNU siste uke for å presentere hovedpunktene i rapporten. Arena Utviklingsforskning ved NTNU og FN-sambandets Trondheimskontor var vertskap for besøket.

Tekst og foto: Arne Asphjell


Les mer om UNDP - United Nations Development Programme.