MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Omstruktureringen av fakultetene er i gang (1.11.01)

getfile1.jpg

Første post på programmet er ansettelse av fakultetsdirektør ved de to fakultetene der flere aspirerer til denne lederstillingen. Avgjørelsen faller i Kollegiet 14. november.

Universitetsdirektøren har i samarbeid med de ansattes organisasjoner opprettet et omstillingsutvalg som fungerer som rådgivende organ for prosessen. Omstillingsutvalget har fire representanter for de største arbeidstakerorganisasjonenene og to representanter fra OU-avdelingen:

 • Astrid Hatlen, 2fo
 • Sturla Søpstad, NTL
 • Svein Olav Antonsen, Forskerforbundet
 • Geir Ivar Soleng, NIF

  Fra arbeidsgiversiden er det i første omgang OU-direktør Trond Singsaas og førstekonsulent Jens Petter Nygård som deltar. Omstillingsutvalgets funksjon er å følge nøye med i prosessen i en tett dialog med administrasjonen. Utvalget har allerede hatt flere møter, og møtes et par ganger i uka. Retningslinjer for hvordan omstillingen skal skje, er lagt ut på nettet.

  Nye fakultetsdirektører raskt på plass
  Den prioriterte oppgaven nå, er å få ansatt fakultetsdirektør for de to fakultetene for teknologi og IKT. De øvrige fakultetsdirektørene fortsetter i sine stillinger.

  For teknologifakultetet er det fire aktuelle kandidater (fire fakulteter slås sammen), og for det andre er det to kandidater. Stillingene blir ikke utlyst. Det blir foretatt det som heter "innplassering blant aktuelle kandidater". Det betyr at de som får videreført sin nåværende stilling, kan delta i en intern tilsettingsprosess. Det vil bli opprettet et rådgivende utvalg som skal avgi innstilling til universitetsdirektøren om hvem som bør ansettes, og direktøren legger de to ansettelsene fram for Kollegiet 14. november.

  Ansettelsesstopp
  Den 12. oktober ble det innført formell ansettelsesstopp for teknisk/administrative stillinger ved NTNU. Stoppen gjelder ikke for faglige stillinger; her foretas ansettelser som normalt. Hensikten med å innføre ansettelsesstopp, er at det kan bli overtallighet i forbindelse med sammenslåingen av fakulteter, og det er ønskelig å ha spillerom for å kunne foreta omplasseringer.

  Det kan søkes til universitetsdirektøren om dispensasjon fra ansettelsesstoppen. For noen typer stillinger, for eksempel forskningstekniker eller håndverker, er det lettere å gi dispensasjon enn for administrative stillinger. Universitetsdirektøren har allerede gitt flere dispensasjoner.

  Avklaring før jul
  Prosessen legges opp slik at man regner med å ha bemanningen i de nye fakultetsadministrasjonene klar før jul. Totalt vil det være nærmere femti ansatte som blir stillingsmessig berørt av omstruktureringen. De fleste av disse er på de to nevnte fakultetene, men også noen få på kjemi/fysikk blir berørt. Der det er intern overtallighet, vil det i likhet med direktøransettelsene være slik at de som får sine oppgaver videreført søker på de ledige stillingene. Det avgjørende spørsmål er selvsagt om det blir jobber nok til alle. Som forutsetning for prosessen ligger til grunn at NTNU så langt som mulig skal legge forholdene til rette slik at alle fast ansatte gis tilbud om fortsatt ansettelse.

  Kartlegger behov
  I øyeblikket er OU-avdelingen i gang med å utrede hva fakultetene trenger av kompetanse og kapasitet, og det som kommer ut av denne kartleggingen vil være et veiledende grunnlag for hvordan fakultetene skal bemannes. Stillingsbeskrivelser for de administrative stillingene i fakultetsadministrasjonene vil foreligge medio november, men vil ikke være endelige før de nye fakultetsdirektørene er på plass.

  OU-direktøren understreker at han ønsker ryddighet i prosessen, og at omstruktureringen vil skje i nært samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene.

  Arne Asphjell

  Se for øvrig nettsidene om ny fakultetsstruktur ved NTNU

 •