MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Hard studentkritikk av endringer i statsbudsjettet (9.11.01)

getfile1.jpg
Trond Larsen er leder i Norsk Studentunion. Han er misfornøyd med at den nye regjeringen trekker tilbake pengene Ap-regjeringen bevilget til studentene tidligere i høst. Foto: NSU.

Studentorganisasjonene mener at regjeringen har gått fra sine valgløfter i forslaget til endringer i statsbudsjettet som ble lagt fram i dag (fredag).

- I regjeringens forslag til statsbudsjett, øker de gjeldsbyrden til studenter med 10.000 kr. i året. Dette er et svik som savner sidestykke i norsk høyere utdanning, hevder leder Trond Larsen i Norsk Studentunion.

- Øker gjeldsbyrden
- Regjeringspartiene lovte i valgkampen å gi studentene 40 prosent stipend. Nå går de tilbake på dette og gir studentene mer lån i stedet for mer stipend. Dette vil gi studentene en dramatisk økning i gjeldsbyrden. Hvor ble det av satsingen på heltidsstudenten? spør Larsen.

Utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet avviser kritikken. I en pressemelding fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet heter det at regjeringen vil arbeide for å bedre studiefinansieringen, men ikke ønsker å innføre konverteringsordningen, der utdanningsstipend gjøres avhengig av avlagte vekttall, før Kvalitetsreformen i høyere utdanning er gjennomført.

Vil vente på "Kvalitetsreformen"
- Studentorganisasjonene uttaler seg mot bedre vitende når de sier at regjeringen ikke holder ord om satsing på studiefinansiering. Tvert i mot holder vi løftet om en økning i kostnadsnormen og at en konverteringsordning ikke skal innføres før Kvalitetsreformen er gjennomført i høyere utdanning, uttaler statsråden i pressemeldingen.

Om private høyskoler og forskning
Her er noen andre punkter i budsjettet som kan ha betydning for NTNU og der den nye regjeringen foreslår endringer:

  • PRIVATE HØYSKOLER: Regjeringen vil bevilge 18 millioner kroner til private høyskoler, slik at tilskuddssatsen bedre samsvarer med kostnadsnivået for statlige institusjoner. Departementet har vært i dialog med de private institusjonene gjennom Nettverket for private høgskoler (NPH) om de nye normalkostnadene.

  • STUDENTBOLIGER: For å møte behovet for studentboliger foreslår regjeringen å øke bevilgningen til dette formålet med 26 mill. kroner. Økningen vil gi grunnlag for å tildele mellom 80 og 100 ekstra tilsagn til studentboliger i 2002.

  • FORSKNINGSFONDET: Regjeringen foreslår å øke kapitalen i Fondet for forskning og nyskaping med to milliarder kroner i forhold til den forrige regjeringens forslag. Forslaget vil gi en samlet kapital i fondet på 13 milliarder kroner fra 1. januar 2002. Avkastningen fra fondet går til styrking av langsiktig, grunnleggende forskning. Det er hovedprioriteringen i forskningspolitikken. Gitt dagens rentenivå, vil avkastningen i Forskningsfondet derved komme opp i 780 mill. kroner i 2003.

  • FoU-INVESTERINGER: Regjeringen vil utvide den fremlagte skatteincentivordningen for FoU-investeringer i næringslivet. Den nye ordningen antas å gi bedrifter som investerer i FoU en samlet skattelette på 510 millioner kroner. Ordningen er utformet slik at også bedrifter som ikke er i skatteposisjon, får nyte godt av den.

  • ENERGIFORSKNING: Regjeringen vil gi rammebetingelser som gjør det mulig å utvikle CO2 -frie gasskraftverk. På grunnlag av Sem-erklæringen legges det opp til å øke bevilgningen via Norges forskningsråd til energiforskning med 100 mill. kroner over to år. Olje- og energidepartementet øker forslaget til bevilgning for 2002 med 30 mill. kroner, fra 214,1 til 244,1 mill. kroner, knyttet til utvikling av renseteknologi for gasskraftverk.

  •