MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Teknologi-inflasjon i de nye fakultetsnavnene (12.11.01)

Fire av de sju fakultetsnavnene som er foreslått, inneholder ordet teknologi. Kan dette ordet med fordel sløyfes ved noen av fakultetene?

Etter at vi omtalte forslaget til nye fakultetsnavn på InnsidaUT (se nederst), og opplyste om at det fortsatt er mulig å si sin mening, har flere kommet med synspunkter.

Det er i hovedsak to innvendinger til de foreliggende forslag:

 • Ordet teknologi kan med fordel sløyfes for to av fakultetene.
 • Den engelske betegnelsen engineering er ikke helt grei å oversette til norsk - er det ingeniørvitenskap eller ingeniørkunst som dekker best?

  Bare ett fakultet ved NTNU?
  Professor Eiliv Steinnes stiller et interessant spørsmål i sin kommentar til navnet på fakultetet han tilhører: "Jeg går ut fra at den engelske oversettelsen for mitt fakultet blir Faculty of Science and Technology. Når NTNU tas med blir det Norwegian University of Science and Technology, Faculty of Science and Technology. Gir ikke det inntrykk av at NTNU har bare dette ene fakultetet?"

  Sløyf teknologi
  Professor Magne Lamvik synes tilføyelsen av ordet teknologi til to av fakultetesnavnene er "smør på flesk" og foreslår kort og godt Fakultet for ingeniørvitenskap (engineering) og Fakultet for naturvitenskap (science). Skillet går mellom beskrivelsen av i tekniske innretninger i det ene tilfelle og av naturen i det andre.

  Lamvik henviser til ordbokens definisjon av teknologi - "the science or study of the practical or industrial art" - dvs. ingeniørvitenskap. Å blande inn teknologi i de to fakultetsnavnene mener han vitner om en tvilsom forståelse av begrepene i universitetsnavnet.

  Flere hevder at Fakultet for naturvitenskap er den beste betegnelsen, og at det er unødvendig å ta med ordet teknologi for om mulig å favne de disiplinene på dette fakultetet som er rene ingeniørdispliner.

  Vitenskap eller kunst?
  Professor Allan Krill påpeker at ordet ingeniørvitenskap ikke er et godt begrep. Det betyr egentlig "vitenskap om ingeniører". Da er det kanskje bedre å bruke ordet "ingeniørkunst", som en del andre har foreslått. Men blir da de mer rendyrkede kunstfagene ved NTNU fornærmet? Det er vel ikke alt ingeniører foretar seg, som kan betegnes som kunst?

  Kollegiet vil nok måtte sette av litt tid til navnesaken når den kommer opp på møtet førstkommende onsdag.

  Av Arne Asphjell

  ___________________

  Dette er navneforslagene Kollgiet skal behandle:

 • Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT-fakultetet)
 • Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT-fakultetet)
 • Fakultet for informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT-fakultetet)
 • Fakultet for arkitektur og billedkunst (AB-fakultetet)
 • Det medisinske fakultet (DMF)
 • Det historisk-filosofiske fakultet (HF-fakultetet)
 • Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT-fakultetet)

 •