MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Kollegievedtak om nye fakultetsnavn (14.11.01)

Onsdag fattet NTNUs styre (Kollegiet) vedtak om nye fakultetsnavn. To av de opprinnelige navneforslagene ble endret under behandlingen. Styret behandlet også flere andre viktige saker.

Kollegiet gikk inn for at NTNUs syv nye fakulteter skal hete følgende:

 • Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
 • Fakultet for naturvitenskap og teknologi
 • Fakultet for matematikk, informasjonsteknologi og elektroteknikk
 • Fakultet for arkitektur og billedkunst
 • Det medisinske fakultet
 • Det historisk-filosofiske fakultet
 • Fakultet for samfunnsvitenskap

  Navnene må godkjennes av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet før vedtaket er endelig.

  Forkastet teknologiledelse
  Kollegiet vedtok dermed fem av de sju navnene i innstillingen fra universitetsdirektøren. Trond Andresen stod bak forslaget om at "Fakultet for informasjons- og kommunikasjonsteknologi" burde erstattes med "Fakultet for matematikk, informasjonsteknologi og elektroteknikk". Det var bred enighet i styret om at matematikerne måtte synes i navnet.

  Noe mer overraskende ble status quo-forslaget for "Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse" forkastet. Kollegiet vedtok å sløyfe ordet "teknologiledelse".

  Kaos under voteringen
  Men det var ikke enkelt å avgjøre saken. Før og under voteringen var det en lettere kaotisk stemning. Rett før behandlingen av saken lanserte studentene nye navneforslag. De mente at korte navn var best. Trond Andresen var på sin side tilhenger av navn som dekker den faglige virksomheten best mulig og syntes ikke det var så ille om navnene bød på noen krevende pusteøvelser. Dessuten ble det reist spørsmål om ikke alle navn skulle begynne med "Fakultet for".

  Under selve voteringen ble forvirringen så stor, at referenten måtte be om at stemmegivningen gikk litt saktere. Studentene ønsket at det skulle stemmes over helhetsintrykket som alle navnene skapte, men det ønsket ble ikke etterfulgt.

  De eksterne representantene; Karl Glad og Siri Beate Hatlen, måtte forlate møtet før voteringen. De syntes imidlertid det var greit at avgjørelsen om navnene ble fattet av de som arbeider ved universitetet.

  Det har de siste dagene pågått en frisk debatt om fakultetsnavnene i ntnu.fritt-forum. (NB: Du må være pålogget Innsida for å kunne se debattsiden via veven. Andre brukere må benytte newsleser).

  Her er resultatene av tre øvrige saker som Kollegiet behandlet onsdag:

  Sammenslåing på Medisin
  Antall institutter ved Det medisinske fakultetet slankes. Fra og med nyttår vil Psykiatrisk institutt, Regionsenter for barne og ungdomspsykiatri og Seksjon for medisinske atferdsfag ved Institutt for samfunnsmedisinske fag bli til et institutt. Navnet på nyskapingen blir Institutt for psykiatri og medisinske atferdsfag.

  Nytt VM-styre
  Vitenskapsmuseet (VM) får ny styresammensetning fra årsskiftet. Det nye styret vil bestå av åtte medlemmer med stemmerett. Fire av disse skal være vitenskapelig ansatte, èn vil representere de øvrige ansatte, to skal være eksterne representanter og èn skal være student. Vedtaket åpner også mulighet for at de ansatte og studentene kan stille med hver sin faste vararepresentant på møtene - med tale-, men ikke stemmerett. Rektor har fullmakt til å velge ut de vitenskapelige og de eksterne styremedlemmene.

  SVT beholder strukturen
  Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse(SVT) slipper å endre sin instituttstruktur i denne omgang. Kollegiet vedtok onsdag fakultetets egen vurdering om at nåværende inndeling fungerer tilfredsstillende og hensiktsmessig i forhold til den faglige inndelingen. Dagens instituttstyrere ved dette fakultetet slipper derfor å måtte sitte ni måneder på overtid, slik tilfellet vil være for NTNUs øvrige institutter. Nye styrere ved SVT skal være på plass allerede før nyttår.

  _____________

  Redaksjonen kommer tilbake med ytterligere dekning av onsdagens Kollegiemøte.

  Av Tore Hugubakken

 •