MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Skepsis til NTNUs barnehage-politikk (15.11.01)

NTNUs styre (Kollegiet) vil fortsatt prioritere stipendiater i barnehagepolitikken og legge ned Kollegierådet. Universitetsbiblioteket får nytt styre.

Dette var tre av sakene som ble behandlet på onsdagens møte i Kollegiet.

Styret har tidligere vedtatt at barnehageplasser skal brukes i rekrutteringssammenheng. Onsdag ble retningslinjene lagt fram. Ved tildeling av barnehageplasser ble dagens prioritering opprettholdt:

 • Tilsatte i rekrutteringsstillinger
 • Tilsette i vitenskapelige stillinger
 • Tilsatte i andre stillinger det er viktig å beholde eller rekruttere
 • Øvrige tilsatte

  Men virker tiltaket?
  Flere i Kollegiet uttrykte skepsis til den barnehagepolitikken som nå blir ført. Kollegierepresentantene Bente Rasmussen, Kjell Mork og Trond Andresen mente at prioriteringen av stipendiater og nyrekrutterte med barn slår negativt ut for de som i dag er fast ansatt og som har barn. I dag opplever nemlig flere av de faste ansatte at det nesten er umulig å få barnehageplass. Dette vil få konsekvenser for deres innsats eller stillingsforhold ved NTNU, mente de tre representantene. De tror at kravet om at ansettelsesforholdet skal ha vært i mindre enn to år, begrenser verdien av å bruke barnehageplass som rekrutteringsmiddel til vitenskapelige stillinger.

  Legg ned Kollegierådet
  Et enstemmig styre gikk inn for å legge ned Kollegierådet. Saken sendes nå til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF) for endelig avgjørelse. Men representantene Evjen, Grimstad, Rasmussen og Andresen tok til orde for å utvikle et nytt møtested mellom faglig ledelse og teknisk/administrative ansatt. Den sistnevnte gruppen mister nå en arena for innflytelse og det vil fire av kollegierepresentantene erstatte på en eller annen måte.

  Nytt UBIT-styre
  Kollegiet besluttet at styret for Universitetsbiblioteket skal få ny sammensetning. Det nye styret få sju medlemmer:

 • Fire vitenskapelige ansatte
 • Èn ekstern representant
 • Èn student
 • Èn representant for bibliotekansatte

  Selv om saken ble enstemmig vedtatt, mente de tre studentrepresentantene i Kollegiet at man bør bestrebe seg på å ha 15 prosent representasjon av studenter i alle styrer. Dette prinsippet er også foreslått gjennomført i utkastet til ny universitetslov. Studentene mente at NTNU gjennom andre vedtak har fulgt signalene i lovforslaget, og ba administrasjonen om å ha dette i mente i saker som kommer opp senere.

  Av Tore Hugubakken

 •