MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Økt valgfrihet og mer fordypning i lærerutdanningen (21.11.01)

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF) ønsker å gjøre norsk, matematikk og kristendoms-, livssyns- og orienteringskunnskap til obligatoriske fag i lærerutdanningen.

KUF sendte tirsdag et notat ut på høring der alternative modeller for å organisere førskolelærerutdanning, allmennlærerutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning blir drøftet. Høringsrunden inngår i arbeidet med en stortingsmelding om lærerutdanning som skal legges fram våren 2002.

"Kvalitet og relevans"
Ifølge en pressemelding ønsker departementet en "mer fleksibel organisering som kan sikre kvalitet og relevans i lærerutdanningen".

I høringsnotatet er det lagt vekt på å styrke begynneropplæringen i lesing, skriving og matematikk. Fagene norsk, matematikk og kristendoms-, livssyns- og orienteringskunnskap er sentrale i grunnskolen. I modellene som presenteres for allmennlærerutdanningen er derfor disse fagene i hovedsak foreslått som obligatoriske.

- Foreløpige forskningsresultater tyder på at lese- og skriveferdighetene er mangelfulle hos 15-20 prosent av elevene, og de har blitt dårligere etter Reform 97. Matematikk-kunnskapene er dårligere enn OECD-gjennomsnittet på de laveste trinnene. Dette er forhold som ikke er tilstrekkelig ivaretatt i dagens lærerutdanning, og som den nye lærerutdanningen må gripe fatt i, sier utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet.

Bare fire obligatoriske fag
Hun understreker også betydningen av større fleksibilitet:

- Mens dagens lærerutdanning har sju obligatoriske fag, legger vi fram modeller med helt ned til fire slike fag. Det gir større mulighet for faglig fordypning og økt valgfrihet, sier Clemet.

Stortingsmeldingen vil omfatte alle typer lærerutdanning. I meldingen blir sentrale spørsmål som gjelder kvalitet og relevans i lærerutdanningene vurdert, herunder forhold knyttet til nytt gradssystem, organisering, FoU-virksomhet, fagpersonalets kompetanse, praksisfeltet, rekruttering, veiledning av nyutdannede og etter- og videreutdanning.

Departementets hensikt med høringsrunden er blant annet å få inn synspunkter på utdanningenes lengde, hvilke fag som skal være obligatoriske, omfanget av valgfri del og yrkesretting av utdanningene.