MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Nye fakultetsadministrasjoner er under utforming (23.11.01)

Arbeidet med å fastlegge stillingsstrukturene ved de to nye fakultetene har tatt litt lengre tid enn forutsatt, men målsettingen er fortsatt at alle skal få vite hvor de havner før jul.

Arbeidet med å bemanne administrasjonene ved det to nye fakultetene; Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) og Fakultet for matematikk, informasjonsteknologi og elektroteknikk (MIE), er inne i en avsluttende fase. Arbeidet har tatt litt lengre tid enn først antatt. Utforming av stillingsbeskrivelser og fastsettelse av størrelsen på administrasjonene vil være klart i slutten av neste uke (uke 48).

Innplassering starter i månedsskiftet
Da starter arbeidet med innplassering av den enkelte medarbeider. Framdriften av dette kan bli noe forskjellig for de to fakultetene. Usikkerheten om IVT-fakultetets fremtidige instituttstruktur krever en grundigere gjennomgang for dette fakultetet. En vil unngå å lage for faste løsninger i denne fasen, som en i neste omgang kanskje må endre for å tilpasse den nye instituttstrukturen.

Innplasseringen av medarbeidere i de nye fakultetsadministrasjonene vil dette skje etter de retningslinjer som NTNU har utarbeidet for omstillingsprosesser. Disse retningslinjene kan du lese på nettet.

Fortrinnsrett vurderes
Så snart stillingsbeskrivelsene er klare, vil det bli vurdert om noen har fortrinnsrett til å tiltre noen av de nye stillingene. Det vil være tilfelle hvis den nye stillingen i det vesentlige er lik en som er videreført fra det gamle systemet.

Avtale er inngått med fagforeningene om at de stillinger som ikke besettes på denne måten, skal besettes med en søkerkrets av tilsatte ved fakultetsadministrasjonene som inngår i det nye fakultetet. Dersom det blant disse ikke finnes kvalifiserte søkere, åpnes stillingen for søkere fra de andre berørte fakultetsadministrasjonene. Er det heller ikke aktuelle kandidater blant disse, kan stillingen bli utlyst internt for hele NTNU, eller eksternt.