MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

To dekaner valgt (27.11.01)

To av NTNUs fakulteter har så langt gjennomført dekanvalg. Innen midten av desember vil alle de sju nye fakultetene ha valgt sine ledere.

David G.Nicholson blir fra årsskiftet dekan ved det nye Fakultet for naturvitenskap og teknologi, mens Gunnar Bovim fortsetter i tilsvarende verv ved Det medisinske fakultet i tre nye år.

Etter at rektor- og kollegievalg er gjennomført, er det valg av lokale ledelser for fakultetene som står for tur. De sju dekanene som nå utpekes vil utgjøre en viktig maktbase i den nye NTNU-organisasjonen, ikke minst etter hvert som Kvalitetsreformen trer i kraft. Denne reformen innebærer at universitetet bare skal ha én styringslinje, og at denne skal gå fra Kollegiet (styret), ned til dekanene og videre til instituttstyrerne. Reformen innebærer også at dekanene etter hvert skal ansettes i faste stillinger, men det er foreløpig uklart når og hvordan dette skal skje i praksis.

Under følger de viktigste valgdatoene ved NTNUs fakulteter. Vi understreker at fakultetsnavnene som her benyttes ennå ikke er formelt godkjent av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF).

20.november: Fakultet for naturvitenskap og teknologi
Forrige tirsdag (20.november) ble professor David G.Nicholson valgt til dekanus for det nye fakultetet. Han fikk 52 prosent av stemmene, mens motkandidaten - professor Jan M. Bakke - fikk 47,9 prosent. Begge de to kandidatene jobber til daglig ved Institutt for kjemi.

Fakultetet valgte i går (mandag) to prodekaner og dette ble professor Bjørn T. Stokke og førsteamanuensis Åse Krøkje. Det var bare disse to som var kandidater til vervene.

De øvrige representantene til fakultetsstyret skal velges 10.desember.

23.november: Det medisinske fakultet
Her skjedde valget av dekanus og to prodekaner sist fredag (23.november). Eneste kandidat til dekanposisjonen var professor Gunnar Bovim, som ble gjenvalgt. Tilsvarende var professor Ole-Jan Iversen eneste foreslåtte kandidat til vervet som prodekan med ansvar for forskning. Han ble også gjenvalgt.

Den eneste spenningen i DMF-valget knyttet seg til vervet som prodekan for undervisning. Her ble det valgkamp mellom professor Torstein Vik og førsteamanuensis Stig A.Slørdahl. Torstein Vik vant en jevn valgomgang der han fikk 29,58 vektede stemmer, mens Slørdahl fikk 24,61 vektede stemmer.

Fakultetsstyret ved DMF skal velges førstkommende fredag (30.november).

29.november: Fakultet for samfunnsvitenskap
Torsdag (29.november) blir det klart hvem som blir ny dekanus ved dette fakultetet. I tillegg skal det velges to prodekaner og her blir resultatet kunngjort 3.desember. Sammensetningen av fakultetsstyret blir klar 5.desember.

Det har kommet to forslag på dekaner. Det er førsteamanuensis Jan Morten Dyrstad og professor Kristen Ringdal. Også til vervet som "generell" prodekanus er det to kandidater; Førsteamanuensis Birthe Loa Knizek og professor Kristen Ringdal. Til vervet som prodekanus for Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse er førsteamanuensis Olav Fagerlid eneste kandidat.

Som det eneste av fakultetene skal SV også gjennomføre instituttvalg i høst, ettersom Kollegiet har godkjent at fakultetet ikke trenger å endre instituttstruktur i denne omgang. Valgene skal etter planen gjennomføres denne uka, og de nye instituttstyrerne blir valgt for en periode på tre år.

30.november: Fakultet for arkitektur og billedkunst
Gjennomfører valg på dekan, en prodekan og fakultetsstyre fredag (30.november). Det er bare en offisiell kandidat til hvert av toppvervene. Professor Anne Grete Hestnes er foreslått som dekanus og førsteamanuensis Are Risto Øyasæter som prodekanus.

10.desember: Det historisk-filosofiske fakultet
Arrangerer valg i to runder. 10.desember avsluttes valget på dekanus og to prodekaner, som har ansvar for henholdsvis forskning og undervisning. Sammensetningen av det øvrige fakultetsstyret vil bli klar 14.desember. De eneste forslag som den lokale valgkomiteen har fått inn på kandidater til dekanatet er professor Petter Aaslestad som dekanus og professorene Gunhild Vidén og Sissel Lie som prodekaner.

10.desember: Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
Det nye store, teknologifakultetet som omfatter fire nåværende NTNU-fakulteter gjennomfører interne valg over tre dager. 10.desember skal det velges dekanus, hvor professor Torbjørn Digernes fra Institutt for marin prosjektering er valgkomiteens eneste kandidat. Prodekanus skal velges 11.desember og her er professor Arne M. Bredesen ved Institutt for klima- og kuldeteknikk den eneste foreslåtte kandidat. Fakultetsstyre skal velges 12.desember.

13.desember: Fakultet for matematikk, informasjonsteknologi og elektroteknikk
Her skal det velges dekanus 13.desember, prodekaner 14.desember og fakultetsstyremedlemmer 17.desember. Det er en kandidat til hvert av ledervervene. Det er professor Arne Sølvberg (dekan), professor Kari Hag (prodekan med ansvar for undervisning) og professor Jostein Grepstad (prodekan med ansvar for for forskning). Trekløveret går til valg med basis i en felles programerklæring, som er sendt ut til de ansatte på fakultetet.

___________

Alle de nye dekanatene og fakultetsstyrene begynner formelt å virke fra kommende årsskifte. Fakultetsvalgene er siste runde i NTNU-valgene denne høsten. Valg av instituttstyrere er foreløpig utsatt i ni måneder, til den nye organiseringen av fakulteter og institutter er gjennomført. Fakultet for samfunnsvitenskap har imidlertid fått unntak fra denne bestemmelsen.

Av Jan Erik Kaarø