MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

SVT vil halde på T-en (28.11.01)

NTNU sitt styre (Kollegiet) har vedteke at SVT skal bli SV. Dermed misser dei ordet "teknologileiing" i namnet. Men nå går fakultetet til kamp for T-en.

Namnediskusjonen ulmar vidare sjølv etter at Kollegiet har vedteke kva dei sju nye fakulteta bør kallast. Ved fleire av teknologifakulteta er det misnøye med dei nye namnekonstruksjonane, og tysdag fatta fakultetsstyret ved Fakultet for samfunnsvitskap og teknologileiing (SVT) enstemmig vedtak om at T-en fortsatt bør behaldast.

Kvifor er det så om å gjere å ha med "teknologileiing" i namnet, dekan Jan Morten Dyrstad?

- Det gjer synleg at vi har eit sivilingeniørstudium i industriell økonomi og teknologileiing. Dessutan vil vi vise at vi er eit samfunnsvitskapleg fakultet ved eit universitet som har teknologi og naturvitskap som hovudprofil, og at vi har eit særskilt ansvar for å kople samfunnsvitskap og teknologi.

Kvifor har ein ikkje protestert før nå?

- Men vi har diskutert dette i lengre tid! Det har vore oppe i to dekanmøter. Namn på fakultetet har vore med i dette. Eg har sjølv teke del i diskusjonen, og gjeve klar melding om kva eg meiner. Vidare tok eg opp dette spørsmålet i leiarmøtet ved fakultetet. Tilbakemeldinga var klar på at ein ikkje ønskjer namneendring, seier Dyrstad.

Men er det ikkje uheldig at ei rad fakultet har med ordet "teknologi" i namnet?

- Det kan du seie. Men det avgjerande må vere at når eit fakultet vil ha det ordet med i namnet sitt, må ein leggja stor vekt på det.

Dyrstad er kritisk til Kollegiet si sakshandsaming i denne saka. At ein der kjem fram med forslaget om å kutte "teknologileiing" i namnet som eit reint benkeforslag, trass i at fakultetet har vore einstemmig i å halda på SVT, karakteriserer han som "merkeleg."

Dekanen varslar omkamp i namnespørsmålet. - Vi vil be om at saka vert teken opp att i Kollegiet. Vi kan ikkje late oss overkøyrast, slik vi har blitt i denne saka, seier dekan Jan Morten Dyrstad.

Ekspedisjonssjef Jan S.Levy i Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet (KUF) rekner med at departementet ikkje vil trenge lang tid på å handsame saken om nye namn på fakulteta ved NTNU, men han kan ikkje seie eksakt når avgjerda kjem.

Av Tore Oksholen