MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

T´en er tilbake i navnet på SVT-fakultetet (13.12.01)

andresen..jpg
Trond Andresen reiste seg i Kollegiet da han framførte sine argumenter for at ordet elektroteknikk fortsatt må få være en del av navnet på fakultetet han tilhører. - Kanskje vi burde kalle det Fakultet for Internett og mobiltelefoni for å etterleve tidsånden, var Andresens ironiske kommentar.

Rektors omkamp om fakultetsnavn ga ham en halv seier. Teknologiledelse er nå en del av betegnelsen på SVT-fakultetet. Elektroteknikk beholdes i navnet på fakultetet som nå har fått ny bokstavrekkefølge: IME-fakultetet - Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk.

Kollegiet var bekymret over sitt ettermæle da de gikk løs på en ny runde med behandling av fakultetsnavn. - Vi stiller ikke med blanke ark denne gangen, sa Kristin Grimstad. - Vi må tenke oss godt om før vi endrer navn vi allerede har vedtatt, mente hun. Karl Glad mente universitetet hadde et problem med sin kultur når det anses som tillatt å fortsette diskusjonen av beslutninger som allerede er tatt. - Diskusjonen må komme i forkant, og så må det i ettertid være full respekt for den beslutning som tas, sa Glad. Det sendes ut negative signaler når Kollegiet går en ny runde på navnesaken, mente han.

Rektor og de eksterne representanter deltok ikke i behandlingen av fakultetsnavn på siste Kollegiemøte. Flere Kollegiemedlemmer ga uttrykk for at forrige gangs behandling ble forvirrende og rotete, og at de ved nærmere ettertanke kunne tenke seg å stemme annerledes.

T'en tilbake

Et argument som ble nevnt for å gjeninsette ordet teknologiledelse i SVT-navnet, var at det vil skille det samfunnsvitenskapelige fakultetet ved NTNU fra tilsvarende fakultet ved andre universitet.

- Følelsene er sterke hos de som vil ha T'en i SVT-navnet, mens de som helst ikke vil ha den der tar dette med et skuldertrekk, sa Trond Andresen. Han var derfor en av dem som hadde bestemt seg for å skifte standpunkt siden sist saken var oppe. Andresen var ikke den eneste som snudde i denne saken. Skretting, Grimstad, Evjen og Sumstad stemte i forrige Kollegiemøte for å kutte ut ordet teknologiledelse slik at navnet ble Fakultet for samfunnsvitenskap. I dag fulgte de rektors anbefalinger om å frede teknologiledelse i fakultetsnavnet.

Dermed ble det vedtatt å ta ordet teknologiledelse med i navnet mot én stemme, Bente Rasmussens.

Elektroteknikken sto fjellstøtt

Når det gjaldt fakultetet som er tuftet på informatikk, matematikk og elektroteknikk, var det full enighet om at matematikken må beholdes. Rektor Spjøtvolls ønske om at informasjonsteknologien måtte komme først i navnet var det ingen sterke innvendinger til. Men fjerning av elektroteknikken var det sterkere følelser bak. Trond Andresen understreket viktigheten av å beholde betegnelsen ved å reise seg og holde et engasjert innlegg om dette: - Hvis du søker på nettet vil du finne at electrical engineering (elektroteknikk) er en av de mest brukte fagtermer, sa Andresen. IEEE (den internasjonale organisasjonen for elektroingeniører) er verdens største ingeniørorganisasjon, understreket han, og la til at det er kommet mange sterke innspill på at navnet bør beholdes. - La oss ikke slåss om dette, sa Andresen som nok begynner å bli litt lei av verbale slåsskamper i Kollegiet.

Forslaget om å droppe elektroteknikken fikk bare rektors og Kjell Morks stemme.

Men siste ord ennå ikke sagt. Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet har den siste og avgjørende beslutningsmyndighet i navnesaken.

Tekst og foto: Arne Asphjell