MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Budsjettforslaget for 2002 vedtatt uten endringer (13.12.01)

direktører.jpg
Avdelingsdirektørene fulgte spent med fra tilhørerplass under behandlingen av budsjettet. Fra venstre informasjonsdirektør Anne Katharine Dahl, teknisk direktør Kjell Næsje, OU-direktør Trond Singsaas og studiedirektør Jon Walstad.

Onsdag vedtok Kollegiet en ny modell for fordeling av midler til de ulike enheter ved universitetet. I dag torsdag var den nye inntektfordelingsmodellen grunnlaget for distribusjonen av de 2 milliarder kroner som neste år går med til å drive NTNU.

Gjennom gårsdagens vedtak av en ny inntektsfordelingsmodell, var premissene lagt for distribusjonen av de 1,3 milliarder kroner til fakultetene. Dagens gjennomgang av budsjettet ble derfor en fredsommelig affære.

Kollegierepresentant Mari-Ann Einarsrud mente Fakultet for naturvitenskap og teknologi (før KB-fakultetet) kom for dårlig ut i fordelingen av midler, og fremmet forslag om en tilleggsbevilgning til dette fakultetet på 3 millioner kroner. Beløpet skulle dekkes inn ved å senke grensa for maksimum reell økning i fakultetenes budsjett fra 9% til vel 8%, hvilket ville medført reduserte bevilgninger for to andre fakultet. Forslaget fikk fem stemmer og falt.

Nye rutiner

- Kjøp og salg av IT-tjenester internt har vært diskutert i forbindelse med budsjettet, sa fungerende økonomidirektør Rolf Tørring i forbindelse med gjennomgangen av budsjettet. - Foreløpig har vi ikke nok kunnskap om hva som vil være riktige priser på de ulike tjenestene til at man våger å ta dette i bruk i år, sa han, men han antyder muligheten av at dette vil komme.

Samtidig uttrykte han en viss frustrasjon over den store fakturamengden - 66.000 stk - som universitetet behandler hvert år. Statskjøp arbeider med en e-handelsplan for statlige bedrifter der NTNU er med som en av pilotene. Når dette kommer i drift, kan det bety besparelser på 3-4 millioner per år på grunn av økte innkjøpsrabatter, og hele 6 millioner ved at det innføres enklere og bedre rutiner for å behandle innkjøp.

Tekst og foto: Arne Asphjell


Saksmateriale fra Kollegiet ligger på nettet.