MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

RIT2000: - Flytt Dragvoll til Gløshaugen (19.12.01)

- Bygg nytt sykehus på Øya og flytt Dragvollmiljøene til Gløshaugenområdet! Det hadde vært den ideelle løsningen, mener dekanus Jan Morten Dyrstad ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse.

Dyrstad framhever at en geografisk samling har stor betydning for tverr- og flerfaglig samarbeid både innen undervisning og forskning. Derfor hadde han helst sett at hele universitet ble samlet i området Øya - Gløshaugen. Derimot er han usikker på hva som vil være nestbeste løsning.

- Flytting til Øya er avhengig av hva vi blir tilbudt. Det er ikke gitt at de gamle sykehusbygningene vil fungere til vårt formål. For vårt vedkommende kan det være like gunstig å bli samlokalisert med Det medisinske fakultet på Dragvoll. SVT og DMF har mye samarbeid allerede og har flere prosjekter under planlegging.

Dekanus ved Historisk-filosofisk fakultet, Petter Aaslestad, er først og fremst glad for at lokaliseringsdebatten gjør det mulig å tenke på universitetet som helhet. Han understreker at når Stortinget har lagt føringer for at NTNU skal være foregangsuniversitet for tverrfaglighet, så plikter også politikerne å legge forholdene til rette for dette. Å bryte ned geografiske barrierer er noe av det viktigste i denne sammenhengen, sier Aaslestad, som mer enn gjerne bytter plass med medisinerne på Øya.

Studenttinget har tidligere gått fullt og helt inn for ideen om å bygge sykehus på Dragvoll og flytte Dragvollmiljøene til Øya. Leder Ivar M.Clausen er dermed fornøyd med at utredningsrapporten ser ut til å ha gitt en åpning for dette alternativet.

Rapporten om sykehusplasseringen skal nå sendes ut på høring, og 21.januar blir fristen for å uttale seg.

Av Synnøve Ressem


Hele rapporten om plasseringen av RIT2000 kan lastes ned herfra.