MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

An, auf, hinter, in… (20.12.01)

FlaateogFolkvord2.jpg
Inghild Flaate og Ingvild Folkvord: Opplev tysk kultur og folkeliv og bli ein betre pedagog!

Øystein Sunde har prega ein heil generasjon med sin "An, auf, hinter, in…" Men tysk er meir enn preposisjonar: Nå tilbyr Germanistisk institutt norske lærarar å vidareutdanne seg i Tyskland.

Fire lærarar ved Germanistisk institutt byter på å undervise norske lærarar ved Universitetet i Trier. Dei oppheld seg seks veker om gongen i den sørtyske byen, for å undervise eit knippe pedagogar som gjerne vil lære meir av det språket dei sjølve skal undervise i – i det landet språket vert snakka.

– Dette handlar om entusiasme og motivasjon. For å få liv i språket; for å gje lærarane høve til å oppleve tysk også som kultur og folkeliv: Slik vert ein betre pedagog, seier Ingvild Folkvord og Inghild Flaate (biletet). Saman med Sturla Høyem og Inge Arnesen alternerer dei i år på undervisinga i Trier.

Vidareutdanninga har vore eit prøveprosjekt, som nå går på tredje året. Røynslene er gode, og det er sett av pengar også for neste år. Prosjektet er eit samarbeid mellom Germanistisk institutt, HF-fakultetet, NTNU-vidare og Statens lærarkurs.

Internasjonalisering

Folkvord og Flaate er full av entusiasme over prosjektet. Studentane har vore svært motiverte, og har gjort det godt ved eksamen, seier dei.

– Dei vert undervist av to tyske universitetslærarar i tillegg til den norske. Slik får vi inn ny og moderne didaktikk (undervisningslære). Studentane får møte norsk og tysk undervisning samstundes, seier Folkvord og Flaate, som ser dette som ein del av den akademiske internasjonaliseringa.

– Politikarane ønskjer at fleire tek delar av utdanninga si i utlandet. Dette prosjektet er eit svar på den utfordringa, seier Ingvild Folkvord og Inghild Flaate.

Dette året er tolv studentar i Trier. Kurset har plass til 20. Også universitetsstudentar har høve til å ta mellomfag i Trier, gjennom det norske Sokratesprogrammet.

Av Tore Oksholen