MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Nedgangen i søkere til høyere utdanning har stagnert (3.1.02)

Antall søkere til høyere utdanning i Norge har falt i sum de senere årene, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Men antall registrerte studenter har økt, og blant universitetene har NTNU flest primærsøkere.

Med primærsøkere til et studium menes antall personer som har studietilbudet som førsteprioritet. I 2000 var det NTNU som hadde flest primærsøkere per studieplass. Det er profesjonsutdanningene som har den største andel primærsøkere. Medisin er på topp, etterfulgt av siviløkonom, sykepleier og sivilingeniør.

Studiene som har hatt størst nedgang de senere årene er lærerutdanningen. Her har antall søkere falt med over 50 prosent fra 1996 til 2000.

Nedgangen har stagnert
I første halvdel av nittiårene var det over 100.000 som søkte høyere utdanning hvert år. I 2000 var tallet falt til 82.000, og ser nå ut til å ha stagnert på dette nivået. Antall søkere har selvsagt sammenheng med fødselskullene.

Antall registrerte studenter har økt markant siden slutten av åttitallet. Mens det i 1988 var vel 100.000 studenter registrert i høyere utdanning, hadde tallet i 2000 nådd nesten 177.000. Om lag 75.000 av disse studerer ved et av de fire universitetene. Vel 30.000 finner vi innen historisk-filosofiske fag og samfunnsfag, med omtrent en halvpart på hver. Matematisk-naturvitenskapelige fag har i overkant av 10.000 registrerte studenter, mens vi finner ca 7.000 innen de teknologiske fagene.

Lavest kvinneandel ved NTNU
NTNU er det universitet som har hatt størst økning i antall studieplasser fra 1996 til 2000. Universitetet i Oslo er størst med vel 30.000 studenter. NTNU har nesten 20.000, Bergen 17.000 og Tromsø vel 6.000. Mens kvinneandelen ved de øvrige universiteter er ca 56 prosent, er den ved NTNU i overkant av 45 prosent.

Flere utenlandsstudenter
Antallet norske studenter i utlandet viser en jevn økning. Fra midten av nittitallet og frem til tusenårsskiftet steg dette tallet fra 10.000 til 15.000. Større utferdstrang blant de unge og gode økonomiske støtteordninger gjennom Lånekassen er nok hovedårsaken. Australia er den store vinneren i konkurransen om de norske studentene. Fra midten av nittiårene og frem til 2000 økte antall norske studenter "down under" fra 240 til vel 3000!

NTNU mest pop
Det er også et økende antall studenter som velger å ta deler av sin norske universitetsutdanning som utvekslingsstudenter i utlandet. I år 2000 var det ca 3500 studenter i høyere utdanning som dro ut, og et tilsvarende antall som kom hit til Norge. I forhold til det totale studenttallet er NTNU det universitetet som sender ut færrest studenter, men vi får til gjengjeld flest inn av de norske universitetene. Konklusjonen blir derfor at NTNU er et populært studiested, både nasjonalt og internasjonalt.

Av Arne Asphjell