MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

NTNU skal delta i forskning.no (4.1.02)

eksempel2.jpg
Med godt syn kan man her få en antydning av hvordan det nye nettstedet vil bli seende ut. Designet på disse pilotsidene er utviklet av Adcore International.

eksempel1.jpg

eksempel3.jpg

NTNU går inn som medeier i det nye nettstedet forskning.no, som lanseres i mars. Dette skal bli en nasjonal nettportal for allmennrettet forskningsformidling.

Ideen stammer fra Norges forskningsråd og etter en lang planleggingsfase er det nå klart at store deler av forsknings-Norge vil gå inn i samarbeidet om dette nye virtuelle forskningstorget. Sammen med sju ulike delområder i Forskningsrådet og NTNU, vil både universitetene i Oslo og Tromsø delta i eierselskapet. Universitetet i Bergen og Sintef er blant dem som har valgt å stå utenfor.

Inngangsport til norsk forskning
Forskning.no skal inneholde en blanding av nyheter, bakgrunsstoff og faktainformasjon om norsk forskning. Nettets muligheter for interaktivitet skal også utnyttes gjennom ulike tiltak.

En viktig målgruppe er unge voksne og lærere, men stoffet skal også kunne fenge den brede allmenhet. Journalister og næringslivsfolk skal her også kunne finne tips og bakgrunnsstoff. Målet med forskning.no er både å engasjere, vekke nysgjerrighet og skape forståelse for den betydning som forskningen har for den enkelte og for samfunnet,heter det i planene. Ambisjonen er kort sagt å lage den fremste nettbaserte kanalen for formidling av norsk forskning.

I dag finnes det mer enn 200 separate internettsystemer her i landet som formidler forskning enten fra en institusjon eller om en spesiell sektor eller et fagområde. Behovet for koordinering er stort og forskning.no er ment å bli den felles, samlende inngangsportalen til forsknings-Norge som mange har ønsket seg.

NTNU får innflytelse
Gjennom medeierskapet får NTNU innflytelse i prosjektet og rett til å legge ut stoff på nettstedet, på lik linje med de andre eierne. Stoffproduksjonen skal delvis skje i den sentralte redaksjonen og delvis hos medeierne. NTNUs Informasjonsenhet vil ha ansvar for universitetets medvirkning. Etter lanseringen vil lenker til og utdrag fra forskning.no bli godt synlig på NTNUs egne nettsider. På samme vis vil for eksempel gode artikler i NTNUs egne publikasjoner bli publisert via forskning.no.

To NRK-journalister er ansatt til å lede satsingen. Erik Tunstad, som var programleder i radioprogrammet «Verdt å vite», er redaktør og Steinar Q. Andersen er blitt administrativ redaktør. En redaksjon som drives i henhold til redaktørplakaten, skal styre den daglige virksomheten.

For NTNU koster inngangsbilletten til prosjektet 250.000 kroner i 2002. Det er planlagt at prosjektperioden skal vare ut 2004, og at man deretter skal gå over i ordinær drift.

Nettsteder om forskning
Her er noen eksempler på sektorovergripende og nasjonalt rettede nettsteder som finnes i dag.

 • Inngangsportal til forskningen ved NTNU.
 • NTNU og Sintefs eget forskningsmagasin, Gemini.
 • De nasjonale forskningsetiske komiteer.
 • Det Norske Vitenskapsakademi.
 • Forbundet Unge Forskere.
 • KILDEN – kvinne- og kjønnsforskning.
 • Norges forskningsråd.
 • Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste.

  Av Jan Erik Kaarø

 •