MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Ny studenttingsleder vil ha flere lukkede studier (8.1.02)

leder.jpg
Christian Fjellstad er studentenes nye leder ved NTNU.

- Det er for mange studenter ved NTNU, mener nyvalgt studenttingsleder Christian Fjellstad. Han mener lukking av studier og strengere opptakskrav kan gjøre NTNU til et bedre universitet.

24-åringen Christian Fjellstad blir studentenes ansikt utad i året som kommer. Før jul ble han valgt til leder av Studenttinget. Dermed er han blitt øverste valgte leder for 20.000 studenter. Flere ønsker ikke Fjellstad å være talerør for.

Vil ha færre studenter
Han synes nemlig at det er for mange studenter ved NTNU og viser til at en del fakultet har flere studenter enn det Utdannings- og forskningsdepartementet bevilger penger til. Fjellstad mener at NTNU ikke har mulighet til å gi kvalifisert undervisningstilbud til alle og tar derfor til orde for lukking av flere studier.

Dessuten ser han for seg høyere opptakskrav til flere av studiene. Han viser til at nivået på byggstudentene blir slaktet av deres egen professor Kolbein Bell. I et intervju med Dagens Næringsliv før jul fikk Bell støtte av rektor Hiis Hauge, som sa at han ikke ville stolt på en byggekonstruksjon som var laget av en 3,9-kandidat.

- Gode studenter inn, er gode studenter ut, hevder Fjellstad.

Han mener at organiseringen av studieretningen for industriell økonomi og teknologiledelse kunne vært kopiert av flere. Høye opptakskrav fører til at studiet lokker til seg gode søkere, og resultatetet blir til slutt gode kandidater. Men Fjellstad ønsker ikke å angi nøyaktig hvor karaktergrensen for å bli tatt opp bør settes.

NTNU-studenter inn i NSU?
I den kommende perioden ønsker den nye studenttingslederen å jobbe mye med den nye utdanningsreformen. Dessuten vil han være en pådriver i utviklingen av nye studieprogram. Fjellstad mener at NTNU har vært litt i bakleksa sammenlignet med de andre universitetene, som allerede til høsten vil sette i gang flere bachelor-studier.

En annen studenpolitisk sak som kommer på dagsorden, blir den nasjonale organiseringen av studentene. Dette har vært en torn i øyet for en del studentpolitikere i Trondheim. I 1998 meldte nemlig NTNU-studentene seg ut av Norsk studentunion (NSU), i protest mot den måten organisasjonen ble styrt på.

Ny avstemning til høsten?
Det har ikke alltid vært lett å fronte en nasjonal studentpolitikk fra sidelinja. Til våren vil forhåpentligvis den videre skjebnen til NSU og Studentenes landsforbund (den nasjonale organisasjonen for høyskolestudenter) bli avklart. Sammenslåing er et mulig utfall og Fjellstad mener at det er på tide å ta opp igjen debatten om hvorhen NTNU-studentene bør organisere seg.

- NSU har endret seg mye. Det er blitt en mindre partipolitisk og mer interessebestemt organisasjon, sier han. Men selv holder han kortene tett til brystet når det gjelder hva han selv foretrekker. Først vil han se statuttene for den eventuelt nye organisasjonen. Uansett går det med stor sannsynlighet mot ny uravstemning for NTNU-studentene i denne saken.

Ja til sykehus på Dragvoll
Den nye studenttingslederen ønsker at Dragvoll-miljøene blir flyttet til Øya, mens både sykehus, universitetsklinikk og Høgskolen i Sør-Trøndelag bør samles på Dragvoll. Det vil gi mye bedre muligheter for tverrfaglig samarbeid. Selv har den nye studenttingslederen sekken full av faglige emner fra forskjellige miljøer. Før jul var han fagoppmeldt på fem av de elleve daværende fakulteter.

Flere nye studentledere
Forrige studenttingsleder hadde fortid som høyremann, og Fjellstad følger opp den tradisjonen. I tillegg er han engasjert i Europabevegelsen.

Med seg i ledelsen av Studenttinget får han den nasjonalt ansvarlige, Elin Bakås.

Studentene mister en representant i det nye Kollegiet, i forhold til det gamle. Til gjengjeld får de en ekstra stilling som "informasjonansvarlig" tilknyttet Studenttinget. Denne stillingen er det Øystein Thorvaldsen som skal bekle. Noe av det første han bør gjøre er å oppdatere tingets offisielle nettsider. I skrivende stund er ikke de blitt oppdatert siden 24. oktober.

Velferdstinget, som har som oppgave å ivareta og bedre velferdstilbudet for studentene, valgte før jul Torbjørn Amundsen som ny leder.

Tekst og foto: Tore Hugubakken