MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Stipendier til to NTNU-ere (15.1.02)

kleiv.gif
NIFs stipend til yngre lovende forsker er den tredje prisen Rolf Arne Kleiv mottar for sitt vitenskapelige arbeid innen fagområdet geologi. Kleiv er født i Svelvik og er 30 år gammel.
Foto: Arne Asphjell.

vant.jpg
"En bærebjelke i arbeidet med problembasert læring", er attesten som førsteamanuensis Sveinn T. Thorolfsson får.
Foto: Anne Grete Nordal, Tekno.

Bedre sent enn aldri. Vi kan nå presentere begge de to NTNU-erne som ble tildelt stipend fra Norske sivilingeniørers forening (NIF) under årets Kursdager. Stipendiene gikk til førsteamanuensis Sveinn T. Thorolfsson og dr.ing Rolf Arne Kleiv.

Thorolfsson ble tildelt NIFs stipend for pedagogisk nybrottsarbeid. Thorolfsson har vist stort engasjement i å utvikle problembasert læring.

Gjennom den årlige tildelingen av dette stipendet ønsker NIF å stimulere til nytenking i undervisningen i teknologiske fag. Tidligere stipendstildelinger har vist at det foregår et betydelig nyskapingsarbeid på dette området ved NTNU, mener NIF.

"Vi tror NTNU står godt rustet når kvalitetsreformen nå skal gjennomføres", uttaler NIF i forbindelse med tildelingen.

Engasjert i problembasert læring
Førsteamanuensis Sveinn T. Thorolfsson ved Institutt for vassbygging har vist en sterk og engasjert innsats i utviklingen av problembasert læring (PBL) gjennom den såkalte "PBL-strengen" som ble innført ved overgangen til det femårige sivilingeniørstudiet i 1997.

Her får studentene prøve seg på reelle problemstillinger som blir løst gjennom flerfaglig gruppearbeid. Thorolfsson har vært en bærebjelke i kontakten med studentene og i samarbeidet med faglærergruppene i dette prosjektet, heter det i innstillingen til stipendet, som er på 30.000 kroner.

Ung og lovende
NIFs stipend til yngre lovende forsker ble tildelt Dr.ing Rolf Arne Kleiv. Forskeren ved Institutt for geologi og bergteknikk fikk prisen for sitt arbeid med å redusere forurensende utslipp fra gruvedrift.

Kleiv er ikke uvant med pristildeling. Etter at han tok sin sivilingeniørgrad med innstilling i 1995, fikk han både ELF-prisen og ABB- og Kongeskipet Norges Miljøpris.

Norske Sivilingeniørers Forenings stipend til yngre lovende forsker deles ut etter innstilling fra Studieadministrasjonen, basert på forslag fra fakultetene. Gjennom denne stipendtildelingen ønsker NIF å gi en oppmerksomhet til de mange unge og dyktige fagfolk som utdannes ved NTNU, og stimulere unge sivilingeniører til å velge en forskerkarriere. Stipendet er på 30.000 kroner og følges av et diplom.

Kleiv disputerte for doktorgraden 21. september i fjor. Disputasen ble gjennomført som videokonferanse, og er tidligere omtalt på InndidaUT (24.9.01).

Foruresning fra gruveindustrien
Kleivs doktoravhandling omhandler hvordan bruk av biprodukter fra gruvedrift kan brukes til å binde forurensende tungmetaller i sjøen. Han er nå ansatt som forsker ved Institutt for geologi og bergteknikk med finansiering fra A/S Olivin for å arbeide med bedriftens problemstillinger. A/S Olivin finansierte også den avsluttende del av doktorgradsstudiet da det underveis ble temmelig opplagt at kunnskapen som ble frembragt hadde verdi for bedriften. Kleiv har fortløpende publisert sitt arbeid i anerkjente, vitenskapelige publikasjoner.

Av Arne Asphjell


Les om Kleivs doktordiputas på et tidligere oppslag på InnsidaUT