MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Oftere omtale av NTNU i norske aviser (21.1.02)

forsideG5_01.jpg
Det foreløpig siste nr. av Gemini som er utkommet (nr.5-2001), førte til 84 oppslag i eksterne medier. Men to av de andre utgavene i fjor ga faktisk enda større uttelling. Gemini 3-2001 genererte hele 130 artikler.

NTNU blir mer omtalt i de store, riksdekkende avisene enn før. Bladet Gemini var alene kilde for nesten 200 artikler om NTNU-forskning i fjor. Det synes å være økende interesse for forskningsstoff i de store redaksjonene.

Tallene framkommer i en statistikk som er laget på basis av medie-overvåking som Informasjonsenheten abonnerer på hos selskapet Observer Norge.

Gratisreklame for 15-20 mill.
Utviklingen er positiv og et forsiktig anslag viser at universitetet i 2001 fikk gratis spalteplass i landets største aviser for minst 15 - 20 millioner kroner. Det er all grunn til å tro at denne synliggjøringen i det offentlige rom både bidrar til rekruttering av nye studenter og til å spre generell kjennskap om NTNU hos allmennheten. Samtidig er det viktig for universitetet å være synlig i de riksmediene som ofte setter dagsorden for den offentlige debatten.

NTNUs beste venn blant norske dagsaviser er uten tvil Adresseavisen. Totalt omtalte avisa NTNU i 1013 artikler i fjor. Det tilsvarer et gjennomsnitt på 3,6 artikler per dag og innebærer en økning på seks prosent i antall klipp i forhold til året før. Kort sagt er Adressa universitetets største lokalavis.

Omtales daglig i Aftenposten
Som nummer to på lista kommer Aftenposten. Her ble universitetet omtalt i 404 artikler i fjor, en økning på hele 32 prosent fra året før. Tabloid-tvillingene VG og Dagbladet bragte omtale av NTNU i til sammen 136 artikler. De blir imidlertid klart slått av Dagsavisen, som alene omtalte NTNU 166 ganger. Noe av forklaringen kan være at Dagsavisen raust tar inn nesten alle pressemeldinger om nye doktorander; her er ingen emner for smale.

Ettersom NTNU er et nasjonalt universitet får vi også en god del omtale i regionavisene. Bergens tidende skrev om universitetet i Trondheim 91 ganger i fjor, mens Stavanger Aftenblad slapp oss til i spaltene 63 ganger. Hovedorganet i den fjerde universitetsbyen, Nordlys, omtalte NTNU bare 24 ganger. Av kostnadsgrunner ble overvåking av fagpresse og lokalaviser kuttet ut i avtalen med Observer fra årsskiftet 2000/2001. Tidligere har NTNU gjennomsnittlig hatt 3000 - 4000 oppslag årlig i slike medier.

Tredobling for Gemini
En god del av omtalene kan spores tilbake til artikler på nettet, i Gemini eller Universitetsavisa, samt pressemeldinger og tips fra NTNUs Informasjonsenhet. Men det er også mulig å se effekten av andre formidlingstiltak. Det gjelder spesielt formidlingsprosjektet til Det medisinske fakultet som har ført til ekstra stor omtale av medisinsk forskning ved NTNU. Et tilsvarende prosjekt er nå i ferd med å bli startet opp ved Fakultet for arkitektur og billedkunst.

Forskningsmagasinet Gemini er en flittig benyttet tipskilde for norske journalister. I 2001 førte dette totalt til 380 oppslag i eksterne medier. Dette er mer enn en tredobling i forhold til året før. Vel halvparten av klippene gjelder NTNU-forskning og resten omhandler Sintef. Etter en gradvis omlegging de siste årene kan nå Gemini bringe stoff fra alle fagområder ved NTNU, selv om hovedvekten fortsatt legges på artikler om teknologi og naturvitenskap.

Kvaliteten ikke vurdert
Det understrekes at denne tellingen er rent kvantitativ, og kun registrerer antall artikler hvor "NTNU" er nevnt. Den sier for eksempel ingenting om størrelsen på artiklene eller om innholdet har en positiv eller negativ vinkling. Informasjonsenheten får imidlertid tilsendt alle klipp.

Internt på NTNU henges hver uke et utvalg av klippene opp på tavler på Dragvoll (i "Gata") og Gløshaugen (På "Stripa"). Samtidig distribueres også et utvalg klipp til universitetets ledelse. I høyre marg på nettavisa InnsidaUT vil du også finne boksen "Skrevet om NTNU" med lenker til artikler om NTNU i ulike medier. Boksen "Akademia verden rundt" inneholder lenker til nettartikler om universitetspolitikk. høyere utdanning og forskning i andre land.