MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Prøvestein for ny rektor (30.1.02)

På fredag skal rektor Eivind Hiis Hauges forslag om utnevning av viserektorer opp i det nye Kollegiet. Hiis Hauge har gått til valg på dette, og i forslaget til vedtak foreslås en ordning med tre viserektorer for områdene sivilingeniørutdanning, eksterne relasjoner og nyskaping, og læringskvalitet.

Forslaget går ut på å etablere en ordning med tre viserektorer for perioden 2002-2004 for de nevnte fagområder. Viserektorene skal lede hvert sitt rådgivende utvalg, og de skal ha 50% stilling i rollen som viserektor.

Styrke faglig ledelse
Hovedbegrunnelsen for forslaget er behovet for å styrke den faglige ledelsen ved universitetet innen strategisk viktige og tverrfakultære områder. I saksnotatet vises det til at Orgut-prosjektet og Mjøs-utvalget har avdekket behovet for en slik styrking.

Det vises også til andre læresteder som allerede har satt i verk lignende ordninger (Uppsala, Utrecht, Stanford, University College London bl.a.). Universitetet i Bergen har oppnevnt en viserektor for utdanning, og ved Universitetet i Oslo har en arbeidsgruppe utredet muligheten.

Ikke problemfritt
Etablering av nye lederfunksjoner i en universitetsstruktur som har en ledelse som allerede er todelt – faglig (rektor) og administrativt (direktør) – er ikke helt enkelt. Saksnotatet tar for seg de hensyn som må tas til nåværende beslutningsstruktur når det gjelder viserektorenes posisjon i forhold til administrativ ledelse, dekaner, dekanmøtet og prorektorrollen.

Dagens universitetslov fastslår at det administrative ansvar er knyttet til universitetsdirektøren. En viserektor med sitt utvalg kan derfor bare ha en rådgivende funksjon innen sitt område. Men i kjølvannet av Mjøs-utvalget ligger det an til endringer i loven, som kan gi mer makt til den faglige ledelsen ved universitetet.

Mer skygge på prorektor?
Viserektorene vil i motsetning til dekanene være ledere for aktiviteter som går på tvers av organisasjonen. Viserektorene kan lett oppfattes som nestledere for rektor innen sine ansvarsområder, og det kan svekke rollen som prorektor og skape uklarheter om den faglige nestlederfunksjonen.

Derfor er det viktig å synliggjøre at viserektorene har en rådgivende rolle for rektoratet (rektor og prorektor) og administrasjonen, og at prorektor får en tydelig rolle som rektors nestkommanderende i generell forstand, heter det i saksnotatet, som også sier at ”det bare vil være en organisatorisk praksis som kan gi nødvendig klarhet mellom de ulike lederrollene”.

Telefon fra Eivind?
Rektor setter nok sin lit til at det nye Kollegiet vil følge hans innstilling i denne saken, og ryktene sier at han allerede har navnene på de tre viserektorene klar i ermet. Så hvis du ikke har fått telefon fra Eivind, er du nok ikke med i viserektorkabalen.

Arne Asphjell


Saklista for Kollegiemøtet finner du på nettet.