MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Flertallet er fornøyd med NTNUs intranett (22.2.02)

I slutten av forrige semester ble det gjennomført to brukerundersøkelser av NTNUs intranett (Innsida). Resultatene viser at brukerne stort sett er fornøyd med systemet, spesielt de ansatte.

Bruksstatistikken har lenge vist at systemet nå er godt innarbeidet blant de ansatte. Systemet har rundt 1700-1800 brukere alle hverdager. Dette utgjør om lag 70 - 80 prosent av de ansatte som til enhver tid er på jobb og som benytter pc i arbeidet.

Få studenter bruker Innsida
Tallene for studentene er ikke så gode. Innsida har rundt 2000 daglige studentbrukere. Dette er kun 10-12 prosent av det totale studenttallet. Men her må det taes forbehold om at mange av de registrerte studentene av ulike grunner ikke er aktive heltidsstudenter.

Målet med undersøkelsene har vært å avdekke mer om hva som ligger bak tallene i statistikken. En undersøkelse ble rettet mot intranettkontaktene (IK-er) på alle enheter ved NTNU. Dette er lokale brukerkontakter for intranettet. Det er utpekt IK-er i alle organisastoriske enheter ved universitetet.

Studenter var målgruppe for den andre undersøkelsen. I alt har 59 intranettkontakter og 291 studenter svart.

Fornøyde Intranettkontakter
Det viser seg at intranettkontaktene er mer fornøyd med systemet enn studentene. Hele 81,4 prosent av IK-ene svarte at de var svært fornøyd, eller ganske fornøyd med systemet. Tilsvarende tall for studentene var 56 prosent.

Noe svakere var oppslutningen blant IK-ene da de ble spurt om de hadde noe inntrykk av sine kollegers meninger om systemet. Da svarte 45,8 prosent de hadde inntrykk av at "andre brukere på sin enhet" var enten "svært fornøyd" (3,4 prosent) eller "ganske fornøyd" (42,4 prosent). 42,4 prosent svarte "både-og" på dette spørsmålet.

"Gammelmåten" fortsatt populær
Målet er at Innsida skal ta over for de tradisjonelle informasjonskanalene. IK-ene ble spurt om "ledelsen ved deres enhet fortsatt sender ut fellesinformasjon med e-post eller papir?". Her svarte kun 1,7 prosent "Aldri". 45,8 prosent svarte "Noen ganger", mens hele 52,6 prosent svarte "Ofte" eller "Alltid".

Samtidig svarte 56 prosent "Alltid" eller "Ofte" på spørsmål om ledelsen bruker Innsida til å sende ut interninformasjon. Dette tyder på at de aller fleste fortsetter å sende ut informasjon på "gammelmåten" selv om Innsida har kommet, mens rundt halvparten av disse informerer via Innsida i tillegg.

"Mine emner" - bedre enn antatt
Det har kommet en del feilmeldinger knyttet til innholdet i boksen "Mine emner" som alle studenter finner på Innsida. Innholdet her hentes direkte fra NTNUs felles studentdatasystem, FS. Et stort flertall av studentene oppgir imidlertid at det som står i denne boksen er riktig. Hele 85,9 prosent svarer "Ja" eller "Stort sett ja", på spørsmål om innholdet i denne boksen er riktig.

Undersøkelsene ble gjennomført av Even Gran ved Info.enheten. I løpet av våren vil det bli lansert en tilsvarende undersøkelse som alle ansattebrukere av Innsida vil få anledning til å svare på.

Flere detaljer og resultater kan du se her

Trykk her for oppdatert statistikk over daglige unike brukere på Innsida (NB: Kun tilgjengelig for deg som er Innsida-bruker).