MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Norge er nordisk forskningsjumbo (26.2.02)

Norge ligger nå på jumboplass i Norden når det gjelder bruk av ressurser til forskning og utvikling (FoU). Avstanden til nabolandenes satsing øker stadig. - Situasjonen kan karakteriseres ved at det humper og går i Norge, mens de andre landene løper fra, sier adm.dir. Christian Hambro i Norges forskningsråd.

Forskningsrådet legger i dag (tirsdag) fram rapporten «Det norske forsknings- og innovasjonssystemet - statistikk og indikatorer 2001». Rapporten gir en samlet oversikt over hvordan utviklingen innenfor viktige forskningsområder går i Norge og i forhold til andre land.

Fortsatt råvareprodusent
Rapporten viser at næringslivets forskningsinnsats er betydelig lavere enn våre konkurrenters innsats. Dette viser seg for eksempel ved at Norges eksport av teknologisk avanserte produkter er nest lavest i Europa.

- Dette illustrerer at Norge fortsatt baserer sin vekst og velstand på olje og andre råvarer, mens andre land som Finland og Sverige satser betydelig mer på forskning og innovasjon som grunnlag for å utvikle et framtidens næringsliv som ikke er råvarebasert, sier Christian Hambro.

Lite og dårlig publisering
Indikatorrapporten viser videre at resultatene fra forskningen blir som innsatsen. Det er vanlig å sammenligne forskningens kvalitet og effektivitet ved å se på i hvilken grad resultatene av forskningen blir publisert i internasjonalt, anerkjente vitenskapelige tidsskrifter og hvor hyppig norske forskningsarbeider blir sitert av andre forskere.

- Norge har færre publikasjoner og blir mindre sitert sett i forhold til folketallet, sammenlignet med de nordiske land. Dette skyldes dels lav forskningsinnsats, men kanskje også at kvaliteten på norske arbeider generelt sett ikke er god nok, sier Hambro, som legger til at dette varierer fra fag til fag.

- På områder som petroleumsgeologi, miljøforskning og marin forskning kommer Norge godt ut både når det gjelder publisering og sitering, mens vi er langt tilbake på andre felt som basal medisin, fysikk og høyteknologi.

Høyt utdannet - og interessert i fisk
Den ferske indikatorrapporten viser imidlertid også positive trekk. Norge har et godt utgangspunkt, med en høyt utdannet befolkning. Christian Hambro mener like fullt at det blir en utfordring framover å rekruttere gode hoder til videre forskning, særlig innenfor medisin og teknologiske fag. Innenfor disse feltene øker ikke antall doktorgrad- og hovedfagskandidater slik det skjer innen flere andre fag.

Statistikken viser også at næringslivets FoU-innsats når det gjelder marin forskning øker.
- Dette er gledelig sett i lys av det potensialet for ny næringsvekst som fortsatt ligger i denne bransjen, sier Hambro.

Samarbeidsprosjekt
Indikatorrapporten er utgitt av Norges forskningsråd, i samarbeid med Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU), STEP-gruppen (Studier i teknologi, innovasjon og økonomisk politikk) og Statistisk sentralbyrå (SSB). Hovedarbeidet har ligget hos NIFU som også har hatt redaktøransvaret.


Her finner du hele rapporten.