MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Nye avtaler om samarbeid med Øst-Europa (3.3.02)

Nye samarbeidsavtaler på sentralt nivå skal styrke utdannings- og forskningssamarbeidet mellom Norge og Øst-Europa.

Universitets- og høgskolerådet har sammen med Forskningsrådet undertegnet avtaler med Utenriksdepartementet om samarbeid med Russland og de såkalte kandidatlandene til EU. Avtalene gjelder høyere utdanning og forskning og har økonomiske rammer på henholdsvis 11 mill kr og 10 mill kr per år i perioden 2002-2006.

Bakgrunnen for avtalene er de gode resultatene som har vært oppnådd gjennom det norske samarbeidsprogrammet med Sentral- og Øst-Europa i perioden 1995-2001.

Avtalen med Russland
Aktuelle satsningsområder for den videre satsingen i Russland er økonomi og samfunnsfag, miljøvern og helse. Det norsk-russiske samarbeidet vil omfatte samarbeid mellom norske universiteter, høgskoler og forskningsinstitusjoner og tilsvarende institusjoner i Barentsregionen og St.Petersburg-distriktet. Avtalen åpner også for samarbeid med institusjoner i Moskva.

Avtalen med kandidatlandene
Samarbeidet med kandidatlandene til EU skal sette fokus på bl.a. demokratibygging, helse, miljø og forskning og utdanning. Utdannings- og forskningsavtalen skal initiere, utvikle og finansiere samarbeid innen høyere utdanning og forskning mellom utdannings- og forskningsinstitusjoner i disse landene og tilsvarende institusjoner i Norge.

Forvaltes av SIU
Avtalene vil fra Universitets- og høgskolerådets side bli administrert og forvaltet gjennom Senter for internasjonalt universitetssamarbeid (SIU). UHR har gjennom ti år bygget opp SIU i Bergen som en operativ enhet for å ta seg av samhandling mellom norske universiteter og høgskoler i internasjonaliseringsspørsmål.

- Satsing mot Russland og søkerlandene til EU innenfor forskning og utdanning er svært viktig, og det er positivt at UD viderefører Sentral- og Øst-Europa-programmet på denne måten, sier SIUs styreleder Knut Brautaset.

Her finner du mer informasjon om UHR.

Og dette er en lenke til hjemmesiden til SIU.