MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Forslag til ny gradsstruktur lagt frem (8.3.02)

Medisin-, psykologi- og veterinærstudiet er de eneste studier som regjeringen vil unnta fra den nye 3+2 gradsordningen innen høyere utdanning. Men NTNU vil selv få bestemme om sivilingeniørstudiet eventuelt skal deles opp.

I dag (fredag) ble det kjent at regjeringen i en ny stortingsmelding om oppfølging av "Kvalitetsreformen", går inn for at de aller fleste høyere utdanninger skal innpasses i den nye gradsstrukturen. Det betyr en modell med en lavere grad (bachelor) av tre års varighet og en høyere grad (master) av to års varighet - totalt fem år for høyere grad.

Unntak for tre studier
Unntak foreslåes bare for tre utdanninger, som alle varer lengre enn fem år. Begrunnelsen for unntakene er at medisin-, psykologi- og veterinærstudiet "er kliniske studier som ut fra krav til både omfattende teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter for diagnostisering ikke kan gis redusert studietid."

NTNU vil trolig slippe å gjøre store praktiske omlegginger i siv.ing.-studiet for å tilfredsstille den nye 3+2-modellen, ettersom det i stortingsmeldingen foreslåes at institusjonene selv kan avgjøre om siv.ing. og noen andre navngitte femårige utdanninger skal deles i en lavere og høyere grad.

Gradsflora
I dag har Norge ca. 30 yrkesutdanninger og 50 ulike grader på lavere og høyere nivå. For arbeidsgivere og studenter har det ofte vært vanskelig å oppfatte hva som egentlig er innholdet i og forskjellene mellom de ulike gradene. Også internasjonalt har det vært et problem med det store antallet grader.

I stortingsmeldingen foreslår regjeringen at noen utdanninger får studietiden redusert til fem år og at gradsbetegnelsen endres til master. Dette er arkitekturstudiet, teologistudiet og jusstudiet. Utdanning i arkitektur vil med dette bli fem år ved alle de tre utdanningsstedene i Norge. For ordinasjon i Den norske kirke kreves ett år praktisk-teologisk seminar i tillegg til mastergrad i teologi.

Fem Stortingsmeldinger i vår
"Om vurdering av enkelte unntak fra ny gradsstruktur i høyere utdanning" er den første av i alt fem stortingsmeldinger om høyere utdanning som legges fram denne våren. Alle er skrevet som oppfølging av Stortingsmelding nr. 27 (2000-2001) "Gjør din plikt - Krev din rett Kvalitetsreform av høyere utdanning."

Hvis forslagene vedtaes av Stortinget er det forutsatt at studier som skal forandre gradsbetegnelse, innfører disse senest høsten 2003.

Av Jan Erik Kaarø


Les pressemelding om forslagene i Stortingsmeldingen.